Showing: 1 - 10 of 10 RESULTS

Velferdsstatens kollaps?

Høyretopp Heidi Norby Lunde ønsker å kutte i sykelønnen. Er dette et forsøk på å rive ned Norges sosial-demokratiske arv som landsbyggerne så møysommelig har meislet sammen eller er dette et nødvendig tiltak for å sikre velferdsstaten for tiden som skal komme?