Nylig Norsk – Politisk hjørne: Rødt

Hør episoden her

Hei alle sammen og velkommen tilbake til Nylig Norsk. Her snakker vi sakte og tydelig, og så legger vi transkriptene, altså der vi skriver ned ord for ord hva vi sier, og legger det ut på srib.no. I år er det valgår. Det vil si at vi skal stemme på hvem som skal styre landet nå til høsten.  I dag så har vi med oss Sofie Marhaug fra Rødt. Velkommen til studio.

Tusen takk for det.

Vi skal gå innom temaer som sosiale forskjeller, skatt, helse, innvandringspolitikk og klima. Da går vi i gang.

Så Sofie, kan du introdusere deg selv?

Ja. Jeg heter Sofie Marhaug og jeg er førstekandidat for partiet Rødt i Hordaland.

Hva betyr det at du er førstekandidat i Rødt Hordaland?

Det betyr at i det som kalles for en valgkrets, Hordaland, at hvis du stemmer på Rødt i den valgkretsen så stemmer du på meg. På meg som representant for Rødt på Stortinget fra Hordaland.

Kan du fortelle litt om hvorfor du meldte deg inn i Rødt?

Ja. Jeg meldte meg inn Rødt for nesten femten år siden. Og da var jeg mot krigen i Irak og Afghanistan, og det var Rødt også. I tillegg så er Rødt opptatt av sosiale forskjeller og å utjevne de forskjellene.

Å utjevne, det vil si å gjøre forskjellene mindre?

Ja.

Så du er som sagt i Partiet Rødt. Kan du beskrive Rødt med tre ord? Det er kanskje litt vanskelig.

Ja. Tydelig. Fellesskap. Og likskap.

Ok. Og det tror jeg vi kommer mer inn på i løpet av denne episoden.

Første punkt vi skal snakke om det er sosiale forskjeller i Norge. Hva tenker dere om dette, Sofie?

Rødt er veldig opptatt av å kjempe mot det vi kaller for Forskjells-Norge. Og det vi ser det er at forskjellene, de økonomiske forskjellene, lønn, formue, arv, de har fortsatt å øke de siste ti, tjue, tretti årene. Og denne ulikheten, disse klasseforskjellene, de fortsetter å øke mer enn noensinne. Og det mener vi, i Rødt, er grunnleggende urettferdig. Vi ønsker et samfunn der alle har nok til å klare seg, og der forskjellene er små sånn at fellesskapet blir sterkere.

Hvordan tenker dere at man kan kjempe imot denne forskjellen? Hva skal man gjøre?

Det må vi gjøre på mange måter. Noe av det viktigste er å gjøre noe med boligmarkedet. Boligprisene vokser og vokser. Mange bruker bolig som et investeringsobjekt, noe man kan tjene penger på, i stedet for at bolig er et hjem. Og det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet hvis du ikke har masse penger. Så Rødt ønsker en boligpolitikk der staten og kommunen, det offentlige, i mye større grad tar ansvar for at det blir bygget boliger til alle, og at prisene ikke kan vokse inn i evigheten. Vi må ha et skattesystem som gjør det mindre lønnsomt å ha flere boliger, men som gjør det mulig å ha et hjem å bo i. Og så skal vi snakke mer om skattepolitikk, fordi skattepolitikk er veldig viktig for å få ned forskjellene.

Ok, neste tema jeg lurer på hva dere tenker om helse?

Ja. Rødt vil ha helse som er offentlig for alle, der det ikke er størrelsen på lommeboken som bestemmer om du får helsehjelp.

Og det betyr at uansett om du har mange penger eller lite penger så skal man få lik helsehjelp?

Ja. I Norge så har vi historisk sett hatt et sterkt offentlig helsevesen som er nesten gratis. Hvis du blir syk, får du hjelp. Det er noe som kalles for egenandel. Men den er begrenset, så hvis du blir syk mange ganger betaler du ikke mer enn den egenandelen. Så det som er viktig for Rødt er å holde fast på et sterkt offentlig helsevesen, og å utvide dette helsevesenet. Vi ønsker at tennene, tannlege, skal være gratis eller ha en egenandel på samme måte som andre deler på kroppen. Så Rødt vil ha mer offentlig helse, og mindre private aktører fordi disse ofte tar seg betalt og da kan noen med penger, de som er rikere, kjøpe seg forbi andre i helsekøen.

Det høres litt ut som det du snakket om tidligere at man vil gjøre forskjellene. At penger ikke skal ha så mye å si for hva slags hjelp og hva slags liv man kan ha.

Ja, det er helt riktig. Vi har ulik helse. Noen har flere helseproblemer enn andre. Det er noen ganger tilfeldig, men ofte har de som er fattigst, eller har minst, og større problemer med helsen. Så det er desto viktigere å ha et helsesystem som kan hjelpe de som ikke har så mye penger.

Dette høres jo veldig stort ut. At vi skal ha like muligheter. Men hvordan skal man klare det? Og da tror jeg vi er inne på skatt.

Det stemmer. Rødt ønsker oss et skattesystem som er omfordelende. Det vil si at de som har mye penger, enten høy lønn eller oftere høy formue, mye arv, som har arvet mye penger, at de betaler mye mer skatt enn de gjør i dag. Mens de som tjener lite, eller middels, enten skal betale mindre eller samme skatt som i dag. Helt konkret ønsker Rødt å øke skattene for de som tjener over 600 000 kroner i året litt, og mye for de som tjener over én million kroner i året, og mye for de som har store formuer, og gjeninnføre, det vil si innføre på nytt, skatt på arv. Den ble fjernet. Og der gjelder det samme omfordelende systemet. De som arver over én million skal betale mer i skatt, en høyere prosent enn de som arver litt eller ingenting.

Så de som har mest må bidra mest.

Stemmer. Det er slags slagord.

Så over på noe litt annet. Klima og miljø er det jo en del som er opptatte av. Hva mener dere her?

Rødt er opptatt av å redusere, det vil si kutte, klimagassutslippene. Og vi er opptatt av at dette må skje på en rettferdig måte. Det betyr at land som Norge, som har tjent mye på olje og gass, må la oljen ligge. Vi kan ikke lete etter mer olje. I stedet må vi satse på annen grønn industri. Og så må vi kutte forbruket, særlig og aller mest, for de rikeste. Rødt vil ha egne avgifter på luksusforbruk. For de som flyr veldig mye og langt, ikke de som bor i distriktene, men de som flyr unødvendig mye. Og vi vil ha andre former for luksusforbruk som jacuzzi og annen oppvarming av hytter som er unødvendig. Og så vil vi bruke disse avgiftene til rettferdig fordeling, sånn som resten av skattesystemet.

Og hva tenker dere om transport?

Rødt ønsker å bygge mer jernbane, det vil si tog, og buss, og i Bergen bybane, i stedet for nye motorveier fordi det er bedre klima og natur. Og det er billigere og mer rettferdig reisemåte for et større flertall.

Og fra tog og buss beveger vi oss til innvandringspolitikk, og mer spesifikt asylpolitikk. Hva er Rødts politikk her?

Rødt er for å ta imot flere asylsøkere. En asylsøker er en som søker om opphold fordi hun eller han er på flukt fra hjemlandet. Det kan det finnes mange grunner til. Det kan være krig. Det kan være klimaendringer. Det kan være politisk forfølgelse. Det kan være mye. Rødt ønsker at Norge skal ta imot minst 5000 kvoteflyktninger slik FN, Forente Nasjoner, anbefaler. I dag tar Norge ikke imot så mange flyktninger, og det synes vi er urettferdig. Vi mener vi har et ansvar for å ta imot flere. Og så ønsker Rødt å bytte ut Utlendingsnemnda, UNE som det også kalles, med en uavhengig domstol, asyldomstol, som tar var på rettssikkerheten, altså de rettigheten du har som asylsøker, på en bedre måte enn Utlendingsnemnda gjør i dag.

Men jeg lurer på hvorfor vil dere bytte ut UNE, hva er problemet med UNE?

Vi mener at UNE ikke tar godt nok vare på rettsikkerheten og rettighetene den enkelte asylsøker har. Vi ser flere eksempler på at barn og barns beste blir tilsidesatt i saker der foreldre blir sendt bort, mens barna bor og har vokst opp i Norge. Så vi ønsker å styrke deres rettsikkerhet gjennom et bedre system.

Og siste tema det er opp til deg hva du vil snakke om. Så hva har du valgt?

Jeg har valgt å snakke om arbeidsledige, uføre og syke som ikke er i arbeidslivet. Det kan det finnes mange grunner til. Akkurat nå har vi en korona-krise som gjør at veldig, veldig mange er uten jobb. Og det som er viktig for Rødt er at disse menneskene får en inntekt og sosial hjelp, trygghet, sikkerhet, selvom de ikke jobber.

Men hva betyr ufør?

Ufør betyr at du er syk eller har noen kroniske lidelser, det vil si varige lidelser, som gjør at du ikke kan jobbe. I dag er det mange som vil jobbe som ikke får jobb på grunn av korona-krisen, men fra før av er det også mange som ikke kan jobbe. Kanskje de har et traume, kanskje de har en sykdom som gjør at de ikke kan jobbe. Og veldig mange blir veldig fattig med systemet i dag fordi det er vanskelig å søke og få det man har rett og krav på. I NAV blir man møtt med mistillit og mistenksomhet, mens man trenger tillit og hjelp.

Fordi NAV der er der man går og spør om hjelp, økonomisk hjelp?

Ja. Men også arbeidsavklaringspenger, sosialhjelp, dagpenger. Det er veldig mange forskjellige støtteordninger som man må søke om gjennom NAV. Det er veldig mange forskjellige grupper som trenger hjelp mens de ikke alltid får den hjelpen de trenger. I tillegg er satsene og varigheten av ordningene, altså hvor mye penger og hvor lenge man får de pengene, ofte veldig strengt og ikke nok til å betale regningene.

Hvorfor er dette så viktig politikk for Rødt?

Fordi vi ønsker at alle skal leve gode liv og ha nok penger til å overleve. Til å gi barna sine det de trenger for å passe inn, for å ha det godt, og ikke bekymre seg, ikke stresse eller være redd for hva som skjer neste måned.

Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk, Sofie.

Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg håper det var forståelig og at mange vil stemme på Rødt.

Vi har også lyst til å høre fra dere. Så hvis du kunne tenke deg å sende inn en liten lydfil til mailen nylignorsk@gmail.com så er du mer enn hjertelig velkommen. Husk at transkriptene ligger ute på srib.no. Der kan du lese og lytte samtidig. Og så høres vi neste uke.

 

 

Siste podcaster

Anbefalte artikler