Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS

Bli med i Studentradioen!

SØKNADSFRIST VÅR 2024 – 15.FEBRUAR! Ønsker du på bli med i et allerede etablert program? Hvert semester søker vi nye medlemmer til alle radioens programmer.