Søsterselskapet er programmet som gir deg humor, råd og koseprat på den måten bare søstre kan. Her får du seks nye storesøstre, som skal guide deg gjennom alle tema du som ung voksen trenger for å mestre livet. Søstrene dine er Marthe Emilie, Nora Linnea, Silje, Julie og Hedda – og hos oss vil du lære å henge med i timen, og samtidig kunne gi en god f**n. Tune inn hver onsdag kl. 17-18 for stemning og gode råd bare en søster kan gi!