Nylig norsk er en podcast for deg som lærer norsk. Vi heter Amanda, Narin og Anne Sofie, og her skal vi ta opp mange spennende temaer. Fokuset er å snakke langsomt og tydelig, slik at du kan henge med!

Hver epsisode transkriberes og legges ut her.

[multi-feed-reader template=”Nylig Norsk” limit=”100″]

[postlist id=107365]

Alle artiklene til Nylig Norsk