Ditt helt eget program!

Drømmer du om å få ditt helt eget program kringkastet på luften? Send inn din pilot for vårsemesteret 2024. 

Begrensningene er få og mulighetene er mange – tema eller sjanger er helt opp til deg selv. Alt du trenger å gjøre er å lage en pilot og en programbeskrivelse, og sende det inn til oss. Studentradioen stiller med lån av studio og veiledning gjennom hele prosessen.

Kan jeg søke?

Du behøver ikke å være student for å sende inn en pilot til Studentradioen – alle som har lyst til å lage et ukentlig program kan søke. Erfaring med radioarbeid er ikke nødvendig, men det er en fordel.

Hva er en pilot?

En pilot er en prøvesending som viser hvordan programmet du vil lage høres ut. Det er denne sendingen som danner grunnlaget for utvelgelsen, og det er derfor viktig at piloten er godt gjennomført. Vi er hovedsakelig på jakt etter programmer som varer i én time.

Programbeskrivelse

Vi ønsker at du sender inn en skriftlig beskrivelse av programmet ditt, som bør inneholde følgende punkter:

– Hva skal programmet hete?
– Hva skal programmet handle om?
– Hvem er målgruppen, og hvordan skal dere nå ut til denne?
– Hvordan vil en typisk sending se ut?
– Hvem er medarbeiderne i programmet, og hva slags erfaring har de?
– Er dere forberedt på å jobbe ti timer i uken med programmet? Medarbeideravtalen som alle i Studentradioen må skrive under på, forplikter deg til dette.

Søknadsfrist

Fristen for å sende inn pilot for vårsemesteret er 1.mars 2024, følg med på facebooksiden vår for oppdateringer.

Alle bidrag vil bli vurdert, men det legges vekt på kreativitet og hvorvidt programmet skiller seg ut fra Studentradioens øvrige programmer.

Høres dette fristende ut? Send en e-post til ansvarlig redaktør Sofie Larsen Nesdal på ansvarlig.redaktor@srib.no, dersom du har spørsmål.

Send inn din pilot til ansvarlig.redaktor@srib.no, eller last opp på Soundbutt og send link.