– Vi må ta steget videre fra rosablogging og facebook-innlegg

Mener debatten om unges psykiske helse trenger en ny retning.

I en kommentar i Studvest hevder journalist Erik Wichstad at debatten om unges psykiske problemer trenger ny giv. Han mener at temaet i større grad burde være et politisk anliggende, og at at rosablogger og facebookposter ikke er tilstrekkelig som kilde for unge, i deres søken etter svar. Har han et poeng? 

Debatten rundt psykisk helse har vokst de seneste årene. Det har medført økt åpenhet rundt temaet, hvor også deling av egne psykiske plager på blogger og i facebook-innlegg, har blitt vanlig. Wichstad mener det er bra temaet blir belyst og debattert, men mener debatten mangler fremdrift.

— Selv om det har vært mye fokus og åpenhet rundt psykisk helse i senere år, så har vi ikke kommet så mye lengre. Hvis du leter etter de som uttaler seg om psykisk helse i dag så finner du hovedsaklig rosabloggere, som nærmest gjør det til en fanesak, og så finner du metervis med debattinnlegg om temaet i aftenposten. Jeg ser at måten det snakkes om unges psykiske helse på,  og de som snakker om det, kanskje gjør det på en lite konstruktiv måte.

 

“Debatten rundt psykisk helse har blitt sånn at man publiserer om sin egen tragedie eller krise, og så får man et klapp på skulderen, og ”modig at du står frem”, men så stopper det der. “

 

Wichstad er enig i at økt åpenhet om psykisk helse er bra, og at både bloggere og andre som deler erfaringer, har viktige stemmer. Han mener likevel at debatten har låst seg fast i et spor.

Det jeg prøvde å få fram i artikkelen min var: hvordan skal vi gå videre i debatten om psykisk helse? Jeg synes debatten rundt psykisk helse har blitt sånn at man publiserer om sin egen tragedie eller krise, og så får man et klapp på skulderen, og ”modig at du står frem”, men så stopper det der.

 

Enig i at debatten må løftes til samfunnsnivå

Student ved Universitetet i Bergen, Camilla Mjøen Lien, skrev et motsvar til Wichstad,  der hun kritiserte hans kritiske holdning til debatten. Hun sier det er gjennom enkelthistorier fra bloggere og andre om egen psykisk helse, at debatten om psykisk helse blant ungdom kan løftes opp på et større nivå. Hun mener også at slike fortellinger gjør det lettere for andre å erkjenne at de har det vanskelig.

 

— For de som sitter og har det vanskelig så er det utrolig vanskelig å si at “Ja, jeg har det vanskelig og dette er tingene som må til for å gjøre noe med det”.

 

Hun mener det er positivt at noen tør dele om sin psykiske helse.

— Dersom vanlige mennesker tør å stå fram og si: ”Jeg har det ikke så greit nå”, om det så skjer i en rosablogg eller et innlegg på facebook, så er det nødvendig for å få problemet opp på samfunnsnivå. Det er ved hjelp av de enkelthistoriene, som folk tør å fortelle, at vi kan ta opp kampen på et stukturelt nivå.

Lien peker blant annet på tendensen med økte psykiske problemer er et tema som burde vært satt større fokus på i politikken.

— Man vet jo nå at andelen jenter med psykiske problemer stiger, men ikke hvorfor. Det må vi ta tak i og få til en debatt rundt.

 

Åpenheten har kommet for å bli

Sammen-psykolog Ingjerd Sørheim er hverken enig eller uenig i om debatten rundt psykisk helse for ungdom går i feil retning.

— Vi er i utgangspunktet for åpenhet. For meg er det ikke noe enten eller diskusjon mellom åpenhet eller ikke åpenhet. Vi er i en slags mellomfase der folk spør seg hvor de kan snakke om, og hvor de kan henvende seg, når det gjelder egen psykisk helse.

 

Sørheim sier åpenheten har kommet for å bli, og mener at stor grad av åpenhet og offentlig debatt vil føre til at flere tør å erkjenne problemene sine og skjønne at psykiske problemer er noe som gjelder mange, ikke bare dem selv. Hun tar likevel forbehold om å være ukritisk til hvilke kilder man oppsøker for å lese om psykisk helse.

— Vi tror på åpenhet og mener det er viktig å prate om problemer, men vi skal vite hvor vi gjør det, hvem som er mottakerne våre, og om det er trygt.

 

 Savner initiativ 

Studvest-journalist Wichstad savner initiativ fra politikerne og tydelige stemmer i partiene, i debatten om psykisk helse blant unge.

— Hvis man ser hvordan debatten foregår i dag så er det nærmest apolitisk: ungdomspolitikere som uttaler seg om psykisk helse blant unge, er nærmest skjønt enige om at det som trengs er mer penger til helsesøstre og skolehelsetjenesten. Men man ser ikke noen klare politiske skillelinjer om tiltak de ønsker.

 

Wichstad mener blant annet at en løsning kan være å se nærmere på forskning rundt psykisk helse.

— I forskningen, for eksempel, er det store uenigheter om psykisk helse-spørsmål, men en slik debatt mangler man i norsk politikk. Vi trenger en debatt med klare skillelinjer og alternative løsninger. Det har vi ikke i dag.

[multi-feed-reader template=”Nyhetsuka”]

 

Nyhetsuka

Nyhetsuka er Studentradioens nyhets- og debattprogram for studenter. Vi holder deg oppdatert på de viktigste studentnyhetene, og gir deg spennende debatter og reportasjer hver fredag fra klokken 11.00 til 12.00.

Send

Your email address will not be published. Required fields are marked *