– Vi må ta steget videre fra rosablogging og facebook-innlegg

I en kommentar i Studvest hevder journalist Erik Wichstad at debatten om unges psykiske problemer trenger ny giv. Han mener at temaet i større grad burde være et politisk anliggende, og at at rosablogger og facebookposter ikke er tilstrekkelig som kilde for unge, i deres søken etter svar. Har han et poeng? 

Debatten rundt psykisk helse har vokst de seneste årene. Det har medført økt åpenhet rundt temaet, hvor også deling av egne psykiske plager på blogger og i facebook-innlegg, har blitt vanlig. Wichstad mener det er bra temaet blir belyst og debattert, men mener debatten mangler fremdrift.

— Selv om det har vært mye fokus og åpenhet rundt psykisk helse i senere år, så har vi ikke kommet så mye lengre. Hvis du leter etter de som uttaler seg om psykisk helse i dag så finner du hovedsaklig rosabloggere, som nærmest gjør det til en fanesak, og så finner du metervis med debattinnlegg om temaet i aftenposten. Jeg ser at måten det snakkes om unges psykiske helse på,  og de som snakker om det, kanskje gjør det på en lite konstruktiv måte.

 

“Debatten rundt psykisk helse har blitt sånn at man publiserer om sin egen tragedie eller krise, og så får man et klapp på skulderen, og ”modig at du står frem”, men så stopper det der. “

 

Wichstad er enig i at økt åpenhet om psykisk helse er bra, og at både bloggere og andre som deler erfaringer, har viktige stemmer. Han mener likevel at debatten har låst seg fast i et spor.

Det jeg prøvde å få fram i artikkelen min var: hvordan skal vi gå videre i debatten om psykisk helse? Jeg synes debatten rundt psykisk helse har blitt sånn at man publiserer om sin egen tragedie eller krise, og så får man et klapp på skulderen, og ”modig at du står frem”, men så stopper det der.

 

Enig i at debatten må løftes til samfunnsnivå

Student ved Universitetet i Bergen, Camilla Mjøen Lien, skrev et motsvar til Wichstad,  der hun kritiserte hans kritiske holdning til debatten. Hun sier det er gjennom enkelthistorier fra bloggere og andre om egen psykisk helse, at debatten om psykisk helse blant ungdom kan løftes opp på et større nivå. Hun mener også at slike fortellinger gjør det lettere for andre å erkjenne at de har det vanskelig.

 

— For de som sitter og har det vanskelig så er det utrolig vanskelig å si at “Ja, jeg har det vanskelig og dette er tingene som må til for å gjøre noe med det”.

 

Hun mener det er positivt at noen tør dele om sin psykiske helse.

— Dersom vanlige mennesker tør å stå fram og si: ”Jeg har det ikke så greit nå”, om det så skjer i en rosablogg eller et innlegg på facebook, så er det nødvendig for å få problemet opp på samfunnsnivå. Det er ved hjelp av de enkelthistoriene, som folk tør å fortelle, at vi kan ta opp kampen på et stukturelt nivå.

Lien peker blant annet på tendensen med økte psykiske problemer er et tema som burde vært satt større fokus på i politikken.

— Man vet jo nå at andelen jenter med psykiske problemer stiger, men ikke hvorfor. Det må vi ta tak i og få til en debatt rundt.

 

Åpenheten har kommet for å bli

Sammen-psykolog Ingjerd Sørheim er hverken enig eller uenig i om debatten rundt psykisk helse for ungdom går i feil retning.

— Vi er i utgangspunktet for åpenhet. For meg er det ikke noe enten eller diskusjon mellom åpenhet eller ikke åpenhet. Vi er i en slags mellomfase der folk spør seg hvor de kan snakke om, og hvor de kan henvende seg, når det gjelder egen psykisk helse.

 

Sørheim sier åpenheten har kommet for å bli, og mener at stor grad av åpenhet og offentlig debatt vil føre til at flere tør å erkjenne problemene sine og skjønne at psykiske problemer er noe som gjelder mange, ikke bare dem selv. Hun tar likevel forbehold om å være ukritisk til hvilke kilder man oppsøker for å lese om psykisk helse.

— Vi tror på åpenhet og mener det er viktig å prate om problemer, men vi skal vite hvor vi gjør det, hvem som er mottakerne våre, og om det er trygt.

 

 Savner initiativ 

Studvest-journalist Wichstad savner initiativ fra politikerne og tydelige stemmer i partiene, i debatten om psykisk helse blant unge.

— Hvis man ser hvordan debatten foregår i dag så er det nærmest apolitisk: ungdomspolitikere som uttaler seg om psykisk helse blant unge, er nærmest skjønt enige om at det som trengs er mer penger til helsesøstre og skolehelsetjenesten. Men man ser ikke noen klare politiske skillelinjer om tiltak de ønsker.

 

Wichstad mener blant annet at en løsning kan være å se nærmere på forskning rundt psykisk helse.

— I forskningen, for eksempel, er det store uenigheter om psykisk helse-spørsmål, men en slik debatt mangler man i norsk politikk. Vi trenger en debatt med klare skillelinjer og alternative løsninger. Det har vi ikke i dag.

Siste podcaster

 • Nyhetsuka 03.05.2019.
  I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.
 • Nyhetsuka 05.04.2019
  I denne vekas utgåve av Nyhetsuka er det duka for debatt om oljeforsking og den mykje omtalte kjøtavgiften som Grønn Liste gjekk til valg på. Og kvifor har det vore så lav valgoppsluttning ved dette studentparlamentsvalet? Dette og meir får du høre. I studio: Kristin Aakvaag og Johannes Hålien.
 • Nyhetsuka 22.03.2019
  I denne vekas utgåve av Nyhetsuka er det valgsending. Det vert debattar mellom forskjellige lister om blant anna klima og døgnopne lesesaler, og me får møte kandidater som stiller til valg for universitetsstyret! I studio: Kristin Aakvaag og Johannes Hålien.
 • Nyhetsuka 15.03.2019
  I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får me blant anna besøk av universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og leiar for Blå Liste, Øivind Bogen, som debatterer om ny studentvilla. Bør Kvarteret sjå til Samfundet i Trondheim? Dette og mykje meir får du høyre denne veka. I studio: Kristin Aakvaag og Johannes Hålien.
 • Nyhetsuka 22.02.2019
  I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre debatt om openhet rundt psykisk helse. Vi får besøk i studio av kommentatorar frå Studvest og psykolog frå Sammen. Vi får også høyre ukas kommentar, der Studiebarometeret har avdekka at heile 70% av studentar ikkje veit kor hen dei skal henvende seg om dei opplever trakassering. Og går elitestudier i arv? Dette og meir får du høyre denne veka. I studio: Alexander Flem og Kristin Aakvaag.
 • Nyhetsuka sending 15.02.19
  I denne vekas utgåve av Nyhetsuka har får vi høyre at Juridisk Fakultet ved UiB blir kritisert for normalfordeling av karakterar. Unge Høgre vil få fram eit forslag om kvalitetssikring av narkotika, noko som Krfu er sterkt imot. Og skapar privatistordninga for VGS eit klasseskille? Dette er nokon av sakane me har snakka om denne veka. I studio: Alexander Flem.
 • Nyhetsuka sending 08.02.2019
  De fire partiene som nå har blitt enige om å danne en borgerlig flertallsregjering, har alle stilt krav for å godta en felles plattform. Vi har med oss Erik Reidarsen fra Bakrommet for å diskutere dette. Erna Solberg vil at unge kvinner skal få barn. Dette har satt liv i en debatt om hvorvidt de økonomiske insentivene er for lave. Utdanningsministeren fraråder studenter å dra på utveksling til Storbritannia til høsten. Usikkerheten rundt erasmusprogrammet er stor. Vi har med oss forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø for å diskutere dette. I studio: Helene Knag og Stine-Sofie Rivedal
 • Nyhetsuka sending 23.11 FERDIG
  I vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre at det er problematisk at norsk i mindre grad blir brukt i publikasjonar i akademia, og at talet på publikasjonar på engelsk aukar. Universitets- og høyskolerådet satte hausten 2017 ned ei eigen arbeidsgruppa mot seksuell trakassering og mobbing, men styret i UHR har einstemmig nedstemt å gjennomføra den nasjonalt. Du får òg høyre korleis du skal takle eksamensangst. I studio er: Petter Hauge-Corneliussen og Erlend Bjerkvik
 • Nyhetsuka 16.11.2018
  I denne vekas utgåve av Nyhetsuka har me fått høyre korleis tilstandane er i Colombia for utvekslingsstudentar. Vi har også med studentar frå HF og NHH om korvidt studentar frå andre utdanningsinstitusjonar bør få bruke UiB sine fakultetsbibliotek, og me har snakka med Dekan ved HF og representant frå Studentparlamentet om innføring av bøtelegging ved forsinka sensur. I studio: Asbjørn-Heike Hagen og Kristin Aakvaag.
 • Nyhetsuka 09.11.
  I vekas utgåve av Nyhetsuka har leiar for Ad Fontes og leiar for DiskuterBar møttast for å debattera mangelen på frivillige i studentbarar. Leiar for Blå Liste, Tobias Otterstad har stilt for å diskutere mangelen på kvinner i studentpolitikk, og vi har intervjua leiar av Velferdstinget om korvidt studentar bør melde flytting til studiekommunen. I studio: Marit Moen Fjeld og Kristin Aakvaag.
 • Nyhetsuka 26.10
  I vekas utgåve av Nyhetsuka har rektor ved UiB fått svart på honours-debatten som var forrige veke. Vi har intervjua seniorrådgiver i Språkrådet om korvidt bruken av norsk minsker i akademiske publikasjoner, og legaliseringsdebatten har foregått representanter for Liberalistene Hordaland, Normal Norge og Venstrealliansen ved Studentparlamentet ved UiB. I studio: Asbjørn Heike-Hagen og Kristin Aakvaag.
 • Nyhetsuka 19.10.2018
  I ukens utgave av Nyhetsuka har vi invitert Blå Liste og Venstrealliansen til ny debatt om Honours-programmet. Instituttleder hos institutt for økonomi ved UiB kommer for å svare på hvorfor profesjonsstudentene ikke har fått informasjon om oppfriskningskurs. I tråd med årets TV-aksjon er det ensomhetsuke på Studentradioen i Bergen. Mia Milde kommer for å snakke om TV-aksjonen. For å snakke om ensomhet blant studenter og hva som kan gjøres for å bli mindre ensom tar vi praten med leder for SHOT-arbeidsgruppen, Kari Jussie Lønning. I studio: Linus Andreas Nordhagen.
 • Nyhetsuka 12.10.18
  I ukas utgave av Nyhetsuka debatterer vi statsbudsjettet og hvordan dette påvirker studente.Tempraturen blir høy når Stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, møter lederen for studenparlamentet ved UiB, Nikolai Klæboe, i debatt om regjeringens ønske om å kutte i andelen av studielånet som blir til stipend hvis man ikke fullfører påbegynt utdannelse. Videre får vi høre at lærerstudentene ved HVL føler de ikke får nok undervisning om hvordan de skal håndtere mobbing. Vi snakker også med arrangørene av internasjonal uke i Bergen. I Studio: Petter Hauge-Corneliussen.
 • Nyhetsuka 05.10.2018
  I vekas utgåve av Nyhetsuka har det vore litt forskjellig å ta av. Det har blant anna vore debatt om ny studentvilla, eit honours-program som UiB tenkjer å rulle ut ved enkelte fakultet, og debatt om NSO's nye vedtak for utveksling. I studio: Linus Andreas Nordhagen og Kristin Aakvaag

 

Anbefalte artikler