Hvilke konsekvenser skaper folkeavstemningen i Catalonia?

Catalonia er en region i Spania med sterk egenidentitet og nasjonalisme. Flere borgere ønsker selvstendighet fra Spania. Helt siden 2014 har politikerne i Catalonia ønsket å holde en folkeavstemning om løsrivelse fra Spania. Flere ganger har dette blitt avslått av spanske myndigheter. Til tross for at de spanske myndighetene har avslått alle forslag om folkeavstemninger om Catalonias løsrivelse, avholdte likevel Catalonia en folkeavstemning, 1. oktober 2017.

Les også: Kenyas institusjoner viser styrke

Viktigheten av Catalonia

Barcelona er en av de fremste industri- og handelsbyene i Spania. Den catalanske hovedstaden er  dessuten en av de best besøkte byene i hele Europa. Dette bidrar til økonomisk fremgang i hele Spania. Derfor har Catalonia fått navnet ‘’Spanias fabrikk’’, fordi de bidrar med 19 prosent av bruttonasjonalproduktet. Mye av grunnen til at flere mennesker i Catalonia ønsker selvstendighet, er nemlig at de ikke føler seg nok verdsatt av de spanske myndighetene i Madrid.

Spansk opprørspoliti valgte å bruke vold da den catalanske befolkningen skulle stemme for eller mot uavhengighet fra Spania.

Catalonia var tidligere en selvstendig stat, men ble forent med med Spania i 1714, under den spanske arvefølgerkrigen. Helt siden 1800-tallet har det vært et ønske fra folket i Catalonia om selvstendighet – mye fordi man fikk flere nasjonalistiske bevegelser over hele Europa, som inspirerte andre nasjonaliteter om å få selvstyre. Dette ønsket har gått i arv, og dette er også en av grunnene for at man presser på for en egen republikk, uavhengig av Spania. Til tross for at Catalonia fikk sitt eget parlament og president i 1979, har man fortsatt et ønske om uavhengighet.

catalonia flagg
Av de som kjemper for katalansk selvstyre brukes ofte en variant av flagget med en blå trekant med en hvit stjerne innerst ved stangen. (Foto: Wikimedia Commons)

Kritisk situasjon

Folkeavstemningen til Catalonia har skapt sterke reaksjoner, og spansk opprørspoliti tydde til vold ved stemmelokalene da befolkningen skulle stemme for eller mot uavhengighet fra Spania. Det har blitt rapportert over 800 skadde på grunn av politivold og blodige bilder av sivile i Catalonia har i de siste dagene sirkulert i sosiale medier. En folkeavstemning for uavhengighet fra Spania er grunnlovsstridig og dermed ble folkeavstemningen ulovlig.

Valgdeltakelsen var på 43 prosent, og hele 90 prosent av stemmene støttet uavhengighet for Catalonia.

Begge sider har beskyldt hverandre; på den ene siden har man anklaget spanske myndigheter for menneskerettighetsbrudd. På den andre siden har flere spanjoler anklaget politikerne i Catalonia for å drive et politisk spill for galleriet, slik at de skal få støtte i senere valg.

Det er viktig å poengtere at valgdeltakelsen var lav av flere årsaker: For det første var det flere som ikke stemte på grunn av redsel for politiet. Politiet sprerret valglokalene og ble voldelige mot de som ønsket å stemme. For det andre var det mange i Catalonia som ikke deltok på folkeavstemningen, ettersom den egentlig var ulovlig. På den siden kunne de som ikke støttet uavhengighet for Catalonia forbli hjemme og ikke legitimere, eller gi oppmerksomhet, til en ulovlig folkeavstemning.

catalonia
Etter folkeavstemningen har Catalonia en usikker framtid i vente. (Foto: Pxhere)

Hva nå?

Situasjonen i Catalonia er svært uoversiktlig, og det reiser en rekke spørsmål: Hva skjer nå? Hvordan vil Spania reagere videre? Hva vil konsekvensene av folkeavstemningen være? Hvordan kommer EU til å diskutere saken videre? Man kan nok si at Catalonia neppe vil få selvstendighet med det første, ettersom folkeavstemningen juridisk sett var ulovlig. Grunnloven er en av de viktigste institusjonene i en fungerende stat. Dersom man ikke følger grunnloven vil det skape ustabilitet, og muligens vil den bli mindre legitim- Dette må spanjolene forhindre, fordi det setter hele demokratiet og staten på spill.

Dersom Catalonia får selvstendighet vil antakeligvis nye uavhengighetsbevegelser dannes i Europa.

Dersom politikerne i Catalonia mot formodning erklærer selvstendighet, kan muligens spanjolene arrestere disse politikerne. Dette ville Catalonias befolkning neppe likt. Noen har også pekt på at uavhengigheten til Catalonia kan skape en borgekrig i landet. Dersom det faktisk blir borgerkrig vil spanjolene være militært dominerende, ettersom Catalonias få styrker er finansiert av spanske myndigheter. Muligens vil de prøve seg på ideologisk makt ved å  få FN med på laget sitt. Dette kan de gjøre ved å for eksempel hevde at de blir undertrykket av spanske myndigheter. Den samme taktikken brukte Kosovo for å få sin uavhengighet fra Serbia.

catalonia independence
Store demonstrasjoner lammer nå Catalonia. (Foto: Wikimedia Commons)

Ringvirkninger

Dersom Catalonia får selvstendighet, selv om de trosset grunnloven og spanske myndigheters vedtak, vil antakeligvis nye uavhengighetsbevegelser dannes i Europa. Dette kan skje i land som Skottland, Belgia, Ukraina, Serbia eller Bosnia, og vil sannsynligvis skape enorm ustabilitet i hele Europa. Denne ustabiliteten vil muligens svekke EU som union og gjøre Norge sårbart i møte med andre mindre demokratiske stater slik som Russland.

Russland tjener på et ustabilit Europa, ettersom de kan bli sterkere økonomisk. Dette kan være grunnen til at Russland sprer falske nyheter, og samarbeider med populister slik som Marine Le Pen; det skaper ustabilitet! Dessuten kan man i verste fall få nye kriger i Europa, spesielt på Balkan, dersom for eksempel serberne og kroaterne ønsker sin egen bosniske stat. Ikke nok med, men hvordan vil Storbritannia reagere på skotsk uavhengighet, dersom det forekommer?

Det blir spennende å se hva som skjer fremover, og forhåpentligvis lages en avtale som kan komme alle til gode.

Siste podcaster

  • Om statsbesøk, bombing av Rafah og fremtidens byer
    I dagens episode av Utenriksmagasinet Mir snakker vi om Moldovas president, Maia Sandu, sitt besøk i Norge. Vi snakker også om hvorfor Kinas Xi Jinping har vært på Europa turné. Vi snakker også om krigen på Gaza nå som en invasjon av byen Rafah truer. Til slutt snakker vi om Saudi Arabias ambisiøse eller tåpelige fremtidsprosjekt: byen Neom. I studio har vi Eirik Eitrheim, Isac Bartvik Jørgensen, og Marie Reitan. Produsent er Magnus Nordal Røtnes. Ansvarlig redaktør er Sofie Larsen Nesdal.

Anbefalte artikler