Raftoprisen til russiske Agora

This content has been archived. It may no longer be relevant

Raftoprisen tildeles årlig enkeltpersoner eller organisasjoner som kjemper for menneskerettigheter og demokrati. Prisen ble grunnlagt i Thorolf Raftos minne, en professor i økonomisk historie ved NHH i Bergen.

I år gikk prisen til den russiske menneskerettsorganisasjonen Agora, som består av 35 jurister som jobber for å forsvare politiske aktivister i Russland. Agora kjemper for rettssikkerheten og rettighetene til bloggere, journalister og ikke-statlige organisasjoner som blir utsatt for offentlige instansers ulovlige handlinger.

Utfordrende å være aktivist i Russland

Vi har snakket med lederen av Agora, Pavel Tsjikov. Han forteller at det hele startet da han var jusstudent og ble medlem av en lokal menneskerettsorganisasjon. I 2001 ble han og vennene, som alle var i begynnelsen av 20-årene, enige om at noe unikt kunne bli gjort, og de startet organisasjonen Agora. Noen år senere slo flere menneskerettsorganisasjoner seg sammen med Tsjikov og vennene, og i 2015 har de 10-årsjubileum. De jobber med å gjøre det så vanskelig som mulig for styresmaktene å gå til sak mot politiske aktivister.

Å jobbe med menneskerettigheter i Russland er utfordrende, og Tsjikov sier at man må være forberedt på at ubehagelige situasjoner kan oppstå.

The government doesn’t like human rights activities in general, and you should definitely expect some uncomfortable situations when you enter these types of activities in Russia.

Utenlandske agenter

Heldigvis for Agora jobber de som jurister og forsvarer aktivistene. De opplever dermed ikke like mye fysisk vold som det aktivistene selv gjør. De russiske myndighetene utfører gjerne razziaer på Agoras kontorer og leter etter noe de kan gå til sak mot Agora med.

I løpet av de siste to årene etter at Putin igjen kom til makten har det blitt innført en lov som sier at alle ikke-statlige organisasjoner som mottar penger fra utlandet, både fra privatpersoner og store, internasjonale selskaper, skal bli stemplet som “utenlandske agenter”, som på russisk vil bli oversatt til spion.

Agora er allerede stemplet som en utenlandsk agent, men velger allikevel å takke nei til pengene som følger med Raftoprisen, for å sette lys på den ekstreme situasjonen i hjemlandet og oppnå internasjonal oppmerksomhet. Dette er et tema som provoserer Tsjikov.

 This is absolutely unfair, this is insane and this should not be true. We decided to sacrifice the monetary part of the prize in order to raise the public awareness about these laws being adopted in Russia.

Hør første del av intervjuet med Pavel Tsjikov:

U-sving bort fra demokratiet

For dem av oss som faktisk lytter til hva som skjer i dagens Russland er det lite som minner om et demokratisk samfunn slik vi kjenner det i den vestlige verden. Vladimir Putin har blitt kritisert av vestlige land for å undergrave demokrati og menneskerettigheter.

Pavel Tsjikov mener at nettopp det at Russland ikke beveger seg mot demokrati er den største utfordringen landet står overfor i dag. Han påstår at Russland nå glir lenger og lenger vekk fra demokratiet. Denne tendensen fører med seg økende problemer til sivilbefolkningen, media, politiske opposisjoner og generellt alle som forsøker å kritisere de sittende myndighetene.

Pavel Tsjikov. (Foto: Lind og Lunde/Raftostiftelsen)
Pavel Tsjikov. (Foto: Lind og Lunde/Raftostiftelsen)

  During the 1990’s Russia was moving towards democracy, but at a certain point it made a u-turn and now it’s going in another direction. This causes all other troubles.

Russland står ovenfor store utfordringer når det gjelder rettssikkerhet og veien mot demokrati. Agora har mange ønsker for framtidens Russland, og vil jobbe for at denne forandringen skal skje. Tsjikov forteller at han drømmer om et Russland med et rettferdig rettssystem der advokater bærer mer makt enn militæret. Han ønsker en fri demokratisk stat med en sterk sivilbefolkning som ikke lar seg kue av regjeringen. En stat hvor media har makt, og hvor den politiske konkurransen er reell.

 We are absolutely normal people who want the same as the rest of the world, sier han.

Hør andre del av intervjuet med Pavel Tsjikov:

Demokratienes ansvar

Agora jobber utrettelig for at mennesker som trosser det autoritære regimet og står opp mot myndighetene ikke skal bli urettferdig straffet. Dette kan virke som en håpløs kamp. Da vi spurte Tsjikov om han mener verdenssamfunnet burde gjøre mer for å bedre situasjonen i Russland, hadde han følgende å si:

 First of all there is no international community at all. Clearly there are certain standards and values that are being undermined by governments like the Russian one right now. The responsibility of all democracies is to secure those values, to defend them and to make those governments who try to undermine them pay.

Raftoprisen har hjulpet Agora ved å øke oppmerksomhet rundt situasjonen i Russland. Tsjikov ser på prisen som en milepæl, selv om han påpeker at han ikke forventer Nobels Fredspris de nærmeste årene. Han mener denne seieren har åpnet muligheten for å knytte sterke bånd med Norge, og han håper på å komme tilbake til Norge, blant annet for å snakke om Russland.

Oppfordring til norske studenter

Det er ingen tvil om at Russland har en lang vei å gå for å blir det landet Agora ønsker. Vi gratulerer i hvert fall Agora med Raftoprisen 2014, og ønsker dem lykke til i kampen for et Russland der menneskerettigheter blir respektert og hvor rettssystemet er rettferdig. Helt til slutt har Tsjikov en oppfordring til oss studenter.

 Agora is a good example of how you can be a self-made person. I was the same student when I started this activity. You are responsible for your life. I mean, you can be successful and you should start from the age when you are a student.

Siste podcaster

  • EU-valg spesial
    Husker du alle høyrepopulistene fra forrige EU-valg? De er tilbake! De og den sikkerhetspoltiske situasjonen for øvrig er årsaken til at årets valg kalles et skjebnevalg. Men hva med oss i Norge, påvirker dette valget oss eller er Europagreiene bare mas? Og hva med det definitive skjebnevalget som finner sted i USA i november, hvordan skal EU forholde seg til det? I studio: Frida Toudal, Anna Iversen og Isac Bartvik Jørgensen. Produsent: Magnus Nordal Røtnes Ansvarlig redaktør: Sofie Larsen Nesdal

Anbefalte artikler