Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS

Velferdsstatens kollaps?

Høyretopp Heidi Norby Lunde ønsker å kutte i sykelønnen. Er dette et forsøk på å rive ned Norges sosial-demokratiske arv som landsbyggerne så møysommelig har meislet sammen eller er dette et nødvendig tiltak for å sikre velferdsstaten for tiden som skal komme?

Bakrommet

Bakrommet er studentradioen i Bergen sitt innenrikspolitiske program. Programmet består av studenter fra ulike studieretninger med ulike politiske standpunkter men som alle har en felles interesse for norsk innenrikspolitikk.