Kan de være studentenes stemme?

This content has been archived. It may no longer be relevant

En av disse var Øystein Hassel fra Arbeiderpartiet. Han stilte på Arbeiderpartiets liste fordi han mente det er viktig at alle aldersgrupper og yrkesgrupper er representerte i Bystyret.

– Fordelen til oss unge er at vi enda er idealister og kan tenke høyt og ha nye tanker. Det tror jeg et organ som bystyret i Bergen kan ha godt av, sier Hassel.

En annen student som har kommet inn i Bystyret er Hilde Boberg Andresen fra Sosialistisk Venstreparti. Hun er enig i at det er viktig med nye tanker.

– Vi trenger folk som ikke har hørt en million ganger at noe ikke går fordi det har blitt gjort før, sier Andresen.

Hun tror også at det er større rom for de som studenter å være annerledes.

Hør hele saken her:

Personstemmer avgjørende

Både Hassel og Andresen sto ganske høyt på sine partiers lister. Personstemmer spilte allikevel en rolle for om de ville bli valgt inn.

– Jeg oppfordret folk til å krysse av meg, sier Andresen.

Hun sto på 3. plass på SVs liste. Hassel var noe mer usikker på sin plass.

– AUF drev en stor valgkamp for de unge kandidatene og det har resultert i at vi har fått mange AUFere inn i Bystyret, sier Hassel.

Andresen og Hassel må nå belage seg på å kombinere studiehverdagen med sine politiske oppgaver.

– Det blir nok anstrengende, men begge vi har bakgrunn fra ungdomspolitikken så vi er vandt til å kombinere studier med politisk arbeid. Så med litt disiplin tror jeg det skal gå, sier Andresen.

Studentenes stemme

Leder for Studentparlamentet ved UiB, Johanne Vaagland, har sagt at hun håper studentene som har kommet inn i bystyret kan være en sterk studentstemme. Dette er noe begge de ferske bystyrerepresentantene tror de kan.

– Bergen er en viktig og stor studentby, men vi trenger flere studentboliger, sier Hassel.

Han mener at når det gjelder studentboliger så kan studentene i Bystyret legge press på sine partigrupper.

Andresen mener det er viktig at det er noen i Bystyret som kjenner til og forstår studentenes situasjon.

Vil bli tatt på alvor

Det er ikke bare studentsaker politikerne skal jobbe med.

– Når vi nå går inn i Bystyret så skal vi bli tatt på alvor som vanlige politikere som er opptatt av alle saker. Det ville vært unaturlig om vi bare skulle prate studentpolitikk, sier Hassel.

Han mener allikevel de har et ekstra ansvar for å følge opp saker der de kjenner bedre til situasjonen.

Posisjon og opposisjon

Arbeiderpartiet skal danne det neste Byrådet og det blir derfor kortere vei for Hassel til å få igjennom saker av betydning for studentene.

– Jeg ser fram til å enklere kunne gjennomføre den politikken vi ønsker oss, sier Hassel.

SV ser ut til å ikke bli med i det nye Byrådet og Andresen vil mest sannsynlig bli opposisjonspolitiker.

– Jeg var innstilt på at det kom til å bli opposisjon jeg, sier Andresen.

Hun planlegger å ta ordet mye, være kompromissløs og passe på at Arbeiderpartiet holder seg til venstresidepolitikk.

Samarbeid på tvers av partilinjer

Foruten SV og Ap har det blitt valgt inn studenter fra Høyre og Miljøpartiet de Grønne. Andresen tror at de i fellesskap kan legge trykk på behovet for flere studentboliger. Da vil det være vanskeligere å bare skyve problemet vekk.

– Jeg tror at det kan være veldig nyttig om det går på tvers av partiene. For selv om vi kanskje er uenige om hvor boligene skal være så er alle enige om at det er viktig at de blir bygget, sier Andresen.

Hassel er enig med Andresen og tror også de kan samarbeide i kulturpolitikken.

– Kulturpolitikk og studentpolitikk henger tett sammen, sier Hassel.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler