Kollektivtrafikk og skjenketid

This content has been archived. It may no longer be relevant

Det er bare en uke igjen til kommunestyre- og fylkestingsvalget. Nyhetsuka samlet derfor politikerne Hanne Lilleberg (KrFU), Linn Kristin Engø (4. kandidat, Bergen AP) og Petter Nilsen (bystyrerepresentant, Høyre) til debatt, hvor de fikk bryne seg på miljø og kultur.

Hør hele debatten:

LES OGSÅ: Studentenes kjernesaker

Kollektivt er løsningen

Et av de klareste tegnene på miljøproblemet for bergenserne er giftlokket som legger seg over byen på vinterstid. Kollektivtrafikk er en av hovedverktøyene i bekjempelsen av dette.

– De siste fire årene mens vi har styrt har kollektivandelen økt med 44 prosent, noe som er bra for byluften, sier Nilsen.

Engø setter spørsmålstegn med hvorfor Høyre ikke har greid å gjøre mer når de har styrt Bergen i 12 år.

– Det er dramatisk for alle de som sliter med lungesykdommer i byen vår, fastslår Engø.

AP har i sine alternative budsjett i fylkestinget lagt opp til å bruke mer penger til kollektivavganger og vil også utvide grensen for ungdomskort og fjerne nattaksten.

Nilsen kontrer med at AP budsjetterer med at flere biler skal passere bomringen for å finansiere tiltakene.

– Det vil si at vi får en dårligere byluft, konstaterer Nilsen.

Den evinnelige Bybanen

Også for KrF er kollektivtransport viktig og Lilleberg trekker spesielt fram Bybanen.

– Vi har sett at bybanen mot Lagunen har hatt utrolig god virkning for å få flere til å ta kollektivtilbud, sier Lilleberg.

Grunnlaget for suksessen mener Lilleberg er at den har hatt stasjoner der folk bor og hun holder det opp som et argument for at bybanen mot Åsane bør gå over Bryggen.

– Høyre og AP har vært vanvittig vanskelig å forstå i denne saken. Vi er en garantist for bybanen over bryggen, fastslår Lilleberg.

AP ønsker bybanen i tunnel bak Bryggen.

– Vi ønsker at Bryggen skal være et vrimleområde uten at det er noe trafikk, forklarer Engø.

Hun etterlyser også klarhet fra byrådet i hva de ønsker og hvordan de skal gå frem. Uklarhetene rundt trasévalget fører til en byggestopp som Engø er redd for kan føre til mer kostnader for kommunen.

Nilsen kontrer med at bybanen først skal bygges til Fyllingsdalen, slik at det blir en kontinuerlig utvidelse.

– Jeg er enig i at saken burde ha landet for lenge siden, men som AP vil merke om de vinner valget så må de samarbeide med de andre partiene, sier Nilsen.

KrF sin byutviklingsbyråd var sterkt imot å legge bybanen i tunnel, noe som gjorde at de trakk seg fra byrådssamarbeidet med Høyre og Fremskrittspartiet i 2014.

– Vi går til valg på en tunelløsning, fastslår Nilsen.

Lilleberg og KrF mener at alternativet over bryggen er det billigste og at det å bygge tunnel kan gå utover andre budsjettposter i bypolitikken.

Bergen har et unikt kulturtilbud

Et godt kulturtilbud er noe både studentene og de andre innbyggerne i Bergen setter pris på. Engø skryter av hva Bergen har fått til, men trekker også frem at det har kommet mange tilbakemeldinger på at det er vanskelig å få ting til å gå rundt.

– I kulturlivet kan lite penger føre til veldig mye, slår Engø fast.

Lilleberg er enig i at Bergen har et unikt og godt kulturtilbud og ønsker også å fremme de frivillige aktørene som supplementerer det offentlige kulturtilbudet.

Tilgangen på gode, lokale kunstnere er også en av Bergens fordeler ifølge Nilsen. Han mener det Engø sier er feil og at byrådet har økt kulturbudsjettene.

Sjenke eller ikke sjenke

Nilsen trekker også frem ordningen kultursjenk som gir kultursteder en halvtimes ekstra sjenketid. Dette er en ordning de har fått gode tilbakemeldinger på.

– Det går jo begge de andre partiene til valg på å fjerne, og det tror jeg vil gå utover deler av kulturlivet i Bergen, sier Nilsen.

Lilleberg kontrer med at KrF sin motstand mot lengre sjenketid handler om å bekjempe konsekvensene av stort alkoholinntak sent på kvelden.

– Det er viktigere for oss at folk føler seg trygge når de går hjem fra byen enn at man får sjenketid en halvtime ekstra.

Nilsen mener at utesteder fungerer som tryggere omgivelser enn private nachspiel.

– På et utested har du vakter og du har folk som ikke serverer deg for full. Den kontrollen har du ikke på et nachspiel eller en privat fest, sier Nilsen.

Engø mener differensierte sjenketider er alternativ.

Bruk stemmeretten!

Kommunestyre- og Fylkestingsvalget er 14. september. Fram til 11. september kan du forhåndsstemme ved en rekke steder i Bergen.

Skal du stemme i en annen kommune enn Bergen, men ikke kan være der på valgdagen så må du forhåndsstemme.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler