Er narkotikaproblemet overdrevet?

Siden nyttår har det Akademiske kvarter hatt 60 narkotikarelaterte hendelser. SHoT-undersøkelsen 2018 viser til relativt høy narkotikabruk blant studenter, særlig ved SV-fakultetet og KMD-fakultetet ved UiB.

– Man bør i utgangspunktet kunne snakke om det meste uten at det er problematisk.

Fungerer dagens narkotikapolitikk?

Trond Wathne Tveiten fra Normal Norge tydeliggjør det han mener er svakheter med dagens narkotikapolitikk.

Fredrik Jonmark, Trond Wathne Tveiten og Tarjei Røsvoll (Foto: Petter Hauge-Corneliussen)

– Dagens narkotikapolitikk med forbud har ikke fungert slik den skal fungere, og har ført til mer kriminalitet. Det er litt som forbudstiden med alkohol hvor forbudet skapte mer kriminalitet og mer misbruk, sier Tveiten

Fredrik Jonmark fra Liberalistene er også kritisk til dagens narkotikapolitikk og peker ut problemer han mener den medfører.

– Det er et enormt kriminelt marked som tjener penger på det her. Folk er offer for dødsfall av skadelig dop og overdoser som kunne fått rene rusmidler i dagens marked og hjelp av legemiddelindustrien, istedenfor å få straff. I dag så løfter vi dem opp med den ene hånden og slår dem ned igjen med den andre. Vi ønsker at disse også skal få hjelp, det er en av de svakeste gruppene i samfunnet.

I hvilken grad kan ting legaliseres?

Tveiten mener at dagens forbudspolitikk fører til mer kriminalitet og misbruk sammenliknet med land med mer liberale narkotikalover som Portugal.

– Vi vil ha det inn i regulerte former for å ødelegge det kriminelle markedet og ha en ordning à la Vinmonopolet har i dag, som fører til at vi får bedre produkter og at de personene som ønsker det får tak i det. I Portugal, der de hadde samme problemene som i Norge. Når de omla det rundt tusenårsskiftet ved å gi folk rene sprøyter og slutte å straffeforfølge brukere, gikk faktisk antallet brukere og overdoser kraftig ned, kriminaliteten gikk kraftig ned og rekrutteringen til miljøet gikk også kraftig ned. Det her er vinn-vinn, sier Tveiten.

Jonmark mener at også tyngre stoffer som heroin bør bli legalisert. En legalisering av tyngre stoffer kan virke bekymringsverdig for flere. Vil ikke en legalisering av tyngre stoffer føre til en mulig økning av overdoser? Jonmark sier derimot at dette ikke er problematisk.

– Heller tvert i mot. For vi ser at de stoffene som dreper mennesker er stoffer som er tilsatt gift av det ulovlige markedet, det er overdoser som brukere ikke vet hvor sterke stoffene er. Men handler du dette av trygge utsalg som i Sveits vil brukerne alltid vite hvor sterke stoffene er sånn at de kan kontrollere dosen selv, sier Jonmark.

Hør hele debatten her:

 

Er legaliseringsdebatten bekymringsverdig?

I et intervju med Studvest sier Bente Liland fra Vest Politidistrikt at debatten rundt legalisering og avkriminalisering av narkotika har ført til holdningsendringer blant unge. Tarjei Røsvoll fra Venstrealliansen ved Studentparlamentet UiB er uenig i Lilands påstand.

– Man bør i utgangspunktet kunne snakke om det meste uten at det er problematisk. Eventuelle konsekvenser må isåfall påvises mer direkte enn en ren antakelse om at økning i antallet som blir tatt med rus på kvarteret skyldes legaliseringsdebatten. Det blir for løst og jeg vil være uenig i politiet der, sier Røsvoll.

 

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler