– Revolusjonerende fra Norsk Studentorganisasjon

This content has been archived. It may no longer be relevant

Forrige helg ble det holdt landsstyremøte i Norsk Studentorganisasjon (NSO), der studentrepresentanter fra hele landets universiteter og høyskoler samlet seg. Agendaen til styret var å sikre en mer likeverdig finansiering av statlige og private universiteter og høyskoler, slik at behovet for å motta skolepenger fra studenter kan reduseres. Når vedtaket ble godkjent sto jubelen i taket.

HISTORISK SEIER

– Det er et historisk vedtak Norsk Studentorganisasjon har fått til. Det viser at nå vil vi likestille privat og offentlig, noe som er veldig positivt. Dette betyr utrolig mye for oss som studenter, sier Camilla Hermansen.

Camilla Hermansen er leder for Studentparlamentet ved Norsk Lærerakademi (NLA), og var med oss i studio i dag sammen med Lena Byrjkeland. Byrjkeland er landsstyrerepresentant på vegne av NSO for «småskolene» NLA Høgskolen, Haraldsplass diakonale høgskole (HDH), Bergen arkitekthøgskole (BAS) og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. De tre førstnevnte er private, i likhet med 12 av 44 medlemslag i NSO.

– Vi snakker om en betydelig stor endring for studentene. Vi har nå mulighet til å få 100% av skolekostnadene dekket av staten, i tillegg til ikke å ta så høy semesteravgift som man gjerne tar. Det er vanvittig revolusjonerede og en vanvittig seier.

OPPLEVER POLITISK STØTTE

Jentene har stor tro på at dette kan bli videreført til Stortinget og bli politiske vedtak. Hermansen henviser til uttalelse i media fra partileder for KrF, Knut Arild Hareide.

– Han har sagt han skal kjempe for private institusjoner og at de skal få mer statlig finansiering.

Hermansen legger til at hun har inntrykk av at Kunnskapsdepartementet også er opptatt av denne saken.

VIKTIG SAMARBEID

Med oss på telefon var Bjørn Kristian Danbolt, leder i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.

– Jeg syns dette er et viktig tiltak, og jeg syns det er viktig at NSO er en organisasjon som representerer alle studenter i hele landet.

Byrjkeland setter også fokus på de andre positive sidene ved resultatet av forrige landsstyremøte.

– Dette betyr ikke bare at vi ønsker en lik finansiering, men også det at hele organisasjonen nå jobber sammen for at vi skal bli likeverdige uavhengig av instutisjon.

Hermansen avslutter med en viktig huskeregel for samarbeidet frem mot et mulig politisk vedtak;

– Vi har fortsatt en vei å gå, men den veien kan vi gå sammen.

Lytt til hele intevjuet her:

[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2014/01/Finansiering-av-statligprivat-utdanning.mp3]

 

 

Anbefalte artikler