– Forelesere er skeptisk til podcasting

This content has been archived. It may no longer be relevant

DigUiB er et prosjekt opprettet i 2010 etter stor etterspørsel fra studentene ved universitetet. Prosjektet omhandler blant annet opptak av forelesninger som senere blir lagt ut som podcaster for studentene på nettet. Selv om prosjektet ble opprettet for tre år siden, er det fortsatt ikke etablert på de fleste fakulteter.

– Flere forelesere er skeptiske til bruk av digitale verktøy i undervisningen. Mange frykter det vil ta over den vanlige undervisningen. Vi har all teknologi tilgjengelig, vi trenger bare noen som vil ta det i bruk.

Atakan er opptatt av at prosjektet skal være frivilling for foreleserne, men samtidig ha en universell utforming. Han vil oppfordre foreleserne til å tenke på elevene og hvilken nytte de vil ha av undervisningen.

De fleste forelesninger ved det juridiske fakultet blir tatt opp og lagt ut som podcaster på nettet. – Vi ønsker at podcaster skal bli tilgjengelige for alle studenter ved universitetet, men samtidig skal det være frivillig for foreleserne å ta i bruk digital undervisning. Det er viktig for både studenter og lærere å forstå at podcastene er ment som et hjelpemiddel og ikke som en erstatning den klassiske undervisningen.

Usikkerhet rundt prosjektet

Atakan opplever at usikkerheten rundt bruken av digitale verktøy i undervisningen er grunnen til at prosjektet holdes tilbake.

– Flere forelesere er bekymret for at studentene vil droppe forelesningen fordi den vil være tilgjengelig på nett. Dette må vi trekke fokus bort i fra.

Elisabeth Homme Øveraasen er student ved det juridiske fakultetet. Hun mener opptak av forelesningene er et godt tilbud for de som ikke har mulighet til å møte opp til forelesningen, eller har behov for å repetere stoffet.

Øveraasen er fornøyd med tilbudet om digital undervisning. – Podcastene gir oss en mulighet til å gå i gjennom stoffet både etter forelesningen og før eksamen. Hvis man har gått glipp av noe viktig i forelesningen, har man mulighet til å repetere det, noe som er veldig nyttig.

Seniorrådgiver Bent Kure ved Universitetet i Oslo var prosjektleder for læring rett i lomma, et prosjekt med fokus på opptak av forelesninger på universiteter og høyskoler.

– Våre studenter har vært veldig positive til tilbudet og har hatt svært god nytte av det.

Kure var selv bekymret for nedgang i oppmøte på forelesningene, men en undersøkelse som universitetet gjorde viste at 93% aldri eller nesten aldri valgte å droppe forelesningen for heller å høre podcasten senere. Kun 7% svarte at de droppet forelesningen 3 ganger eller mer. – Dette er veldig positive tall, mener Kure som oppfordrer flere å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen.

Øveraasen har heller ikke opplevd at medstudentene velger å droppe forelesningen.

– De fleste ser på tilbudet som et ekstra hjelpemiddel i tillegg til undervisningen, det er et tilbud som alle studenter burde få tilgang til.

Kure legger vekt på at det viktigste er å fokusere på å gi studentene det tilbudet de trenger.

Oppfordrer studenter til å melde sin interesse

Atakan ønsker at studentene skal synliggjøre sine behov og interesse for digitalisering av undervisningen fremfor foreleserne. At flere forelesere velger å holde tilbake utviklingen syns prosjektlederen er synd.

– Vi må tenke på studentenes nytteverdi. Det er helt banalt at dette tilbudet ikke skal være tilgjengelig for studentene.

 

Prosjektleder og viserektor Kuvvet Atakan, besøkte Nyhetsuka fredag 18. januar.

 

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Foto: Sigrid Grøm Bakken

Anbefalte artikler