Trist for hele student-Bergen

This content has been archived. It may no longer be relevant

Det var tidligere denne uken BSTV kunne melde om det mistenkte misligholdet. Den mistenkte skal ha misbrukt sin stilling til å drive grovt underslag fra organisasjonens bankkonto. I følge BSTVs egen pressemelding er det i overkant av 160.000 kroner som har forsvunnet.

Yasmin Melody Moussavi er daglig leder i BSTV og sier at de, som andre studentorganisasjoner, baserer sine verv på tillit.

– Man regner ikke med at sånne ting skal skje, men det er noe som har skjedd i dette tilfellet, sier Moussavi.

Pengene skal ha blitt overført til den anklagedes konto fra organisasjonens konto.

– I tillegg har det vært kontantuttak og varekjøp, sier Moussavi.

Hør hele saken her:

Får midler fra VT

BSTV får tildelt midlene til sin drift fra Velferdstinget. Leder i VT Linnea Reitan Jensen synes det som nå har skjedd er trist både for BSTV og hele student-Bergen.

– Vi håper at etterforskningen går slik den skal og at pengene kommer tilbake til BSTV, sier Jensen.

Det nærmer seg neste runde med tildelinger, men Jensen vil ikke svare på om det som har skjedd vil ha noen konsekvenser for denne tildelingen.

Blir eksponert

Jin Sigve Mæland sitter i arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved UiB og sier at de også synes at det som har skjedd er trist.

– Vi synes det er fint at BSTV har gått igjennom sine rutiner og endret statutter for at dette ikke skal skje igjen, sier Mæland.

Han sier også at når man driver på frivillig basis så er man eksponert for at slike ting kan skje.

– Når man ansetter folk i tillitsverv så håper man at de har folks beste interesser i tankene, sier Mæland.

Om ikke det kommer mange liknende episoder på kort tid tror ikke Mæland det som har skjedd BSTV vil ødelegge frivillige studentorganisasjoners rykte.

Manglende tilsyn

Daglig leder i BSTV Yasmin Melody Moussavi sier det klart kunne vært mer tilsyn med organisasjonens økonomi. (Foto: Bergen Student-TV)
Daglig leder i BSTV Yasmin Melody Moussavi sier at det klart kunne vært mer tilsyn med organisasjonens økonomi. (Foto: Bergen Student-TV)

Moussavi sier de ikke har opplevd noe liknende tidligere og at deres medarbeidere tar hendelsen med fatning, men at de forståelig nok er triste.

Misligholdet skal ha funnet sted over en periode på seks måneder uten at det har blitt lagt merke til.

– Det skulle klart vært mer tilsyn, sier Moussavi.

Hun mener det er potensiale for å bedre og stramme inn rutinene.

VTs krav

Jensen sier at VT stiller krav om budsjett og regnskap for to foregående år fra de organisasjonene de gir midler til.

– Utenom det har ikke vi noen annen kontroll på økonomien enn at de skal avlegge rapport til Velferdstinget én gang i semesteret, sier Jensen.

Hun sier at VT nå vurderer å sette inn andre tiltak, men at de ikke har diskutert hvilke enda.

Tillitsbasert styring

Mæland mener det ikke nødvendigvis er problematisk å basere økonomisk styring på tillit.

– De fleste studentorganisasjoner er i en økonomisk presset situasjon. Om man ikke har penger til å lønne folk må man bruke de midlene man har og prøve å gjøre et så godt arbeid som mulig, sier Mæland.

Det mener Mæland krever gode rutiner og han håper andre studentorganisasjoner har fått en vekker slik at de ser på sine egne rutiner.

Spare på alle poster

Moussavi sier de har strammet inn enkelte punkter i statutter og verv når det gjelder medlemmer i styret og tror de nå er sterkere rustet mot liknende situasjoner.

– Vi har måtte lære dette på den harde måten og ønsker ikke at noen andre studentorganisasjoner skal oppleve det samme, sier Moussavi.

Moussavi sier at de baserer sin drift på midlene de får fra Velferdstinget og at de tapte pengene gjør at BSTV nå blir nødt til å spare inn på alle poster.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler