Differensiert treningsavgift, rettferdig?

Mange institusjoner i Bergen bidrar mye mindre til samskipnaden enn hva Universitetet i Bergen gjør, og dermed har forslaget om differensiert treningsavgift dukket opp på agendaen. Dette vil da si at studentene som tilhører en annen institusjon enn UiB, vil måtte betale mer for treningstilbudet enn hva UiB studentene gjør.

Med andre ord må studentene kompensere for det de andre institusjonene ikke vil bidra med.

Store uenigheter

Kristoffer Bakke, som er eksternansvarlig for Norges Handelshøyskoles Studentforening, tilhører den gruppen som må betale mer for treningstilbudet dersom dette forslaget går gjennom. Han mener at det er en selvfølgelighet at alle skal bidra likt til samskipnaden, og sier at de andre institusjonene nå tar dette på alvor.

Kristoffer Bakke er imot differensiert treningsavgift. (Foto: Benedetta Bellotti, Foto NHHS)
Kristoffer Bakke er imot differensiert treningsavgift.
(Foto: Benedetta Bellotti, Foto NHHS)

–Vi er veldig glade for at NHH og alle de andre institusjonene nå har tatt dette på alvor, og at vi ser at de fem største institusjonene går sammen i forhandlinger om å støtte samskipnaden og treningstilbudet på lik nivå.

Han sier videre at det er urettferdig at en NHH student skal betale mer for det samme treningstilbudet som en UiB student eventuelt da skal betale mindre for. Han påpeker at UiB studenter mener NHH studenter har bedre råd, og at denne tanken kan være med på å drive dette forslaget.

Stian Magelssen fra Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, forklarer at Universitetet i Bergen betaler mye per student til skipnaden, og håper dermed at de andre institusjonene vil gjøre det samme. Tanken om at NHH studenter har bedre råd mener han har ingenting med forslaget å gjøre.

– Vi mener ikke at det er derfor studentene skal betale mer. Det vi mener er at det skal være en jevn byrdefordeling, og vi har flere ganger prøvd å få med alle institusjonene.

Dette forslaget kommer til å gå utover studentene, og dette er noe Magelssen mener de har prøvd å unngå.

– Vi prøvd å gå sammen med de andre institusjonene, nærmere sagt med de andre studentdemokratiene for å jobbe mot institusjonene slik at vi kan få en høyere innbetaling fra dem. NHH har bare vært interessert i å opprettholde status quo, uten å jobbe for at institusjonen skal bidra mer.

Han sier videre at det er institusjonene som lar det gå utover studentene ved at de ikke vil bidra mer.

UiB er gavmilde med lokaler

Bakke påpeker videre at lokaliseringen av Sammen sine lokaler er mer gunstig for UiB studenter.

–Det er UiB studentene som får desidert mest ut av tilbudet ettersom at de fleste treningssentrene og kantinene ligger i tilknyting til campusene tilhørende UiB. Dermed får UiB studentene mer igjen fordi UiB støtter med lokaler.

Når spørsmålet om NHH kan gjøre det samme ved at studentene betaler litt mer og dermed får et bedre treningstilbud ved sin institusjon, så nevner han at det er noe de alltid har vært interessert i. Han fortsetter med at det er viktig å huske på forskjellen mellom studenter ved UiB og UiB som en instutisjon.

– Dette er ikke noe som kommer fra UiB studentene, men noe som kommer fra UiB som institusjon, som igjen får sin støtte fra staten. Og når de da er villige til å bidra med lokaler til treningssentre også videre, så er ikke det noe som i utgangspunktet skal være til gode for studentene.

Han forklarer videre at UiB kommer til å fokusere videre på sine studenter, og dermed tilby lokaler til samskipnaden som er tilknyttet UiB sine campus.

–De områdene som er knyttet til UiB sine campuser blir mest brukt av UiB studentene. Disse studentene har dermed et bedre tilbud i dag, fordi UiB er gavmilde med lokalene sine. Jeg tror det er en farlig vei å gå, det å skulle begynne å differensiere på treningsavgift slik at det blir dyrere for enkelte studenter å være med i samskipnaden.

Magelssen påpeker at beliggenheten for de ulike treningssentrene ikke har noe å si.
– Poenget er at de skal ha mulighet til å bruke de forskjellige treningssentrene og derfor må alle institusjonene bidra likt slik at dette kan opprettholdes.

Hør hele debatten her:
.

UiB vil sørge for sine egne

Magelssen mener at dersom de andre institusjonene ikke ønsker å bidra mer, så kommer dette til å gå utover alle studentene. Differensiert treningsavgift kan bli et insentiv til at bidragene skal bli like. Han påpeker at de ulike institusjonene skal sørge for sine egne studenter. Konsekvensen av at UiB er den største bidragsyteren til samskipnaden, gjør at det kan bli en fare for at de kan ønske å trekke seg ut, og kun sørge for velferden for sine egne studenter.

Stian Magelssen er for differensiert treningsavgift. (Foto: Beathe Felde).
Stian Magelssen er for differensiert treningsavgift.
(Foto: Beathe Felde).

–Det er jo en reell fare. UiB ønsker å sørge for velferden til sine egne studenter, noe de er lovpålagt å sørge for, men ikke gjennom samskipnaden. Det er valgfritt.

Bakke sier at man må være forsiktige med å predikere om hva UiB mener og kommer til gjøre. De har gått inn i forhandlinger med de andre institusjonene i Bergen, og de håper på å få frem et samarbeid der alle skal bidra på lik linje. Han påpeker videre at differensiert treningsavgift ikke er veien å gå for å få dette samarbeidet til.

–Hvis UiB begynner å true med differensiert treningsavgift, som jeg tror og håper ikke kommer til å gå gjennom i Velferdstinget, så vil kanskje andre institusjoner ikke se på dette som et solidarisk fellesskap, slik vi har idag. Studentene betaler lik semesteravgift, og da skal det være lik pris på likt tilbud. Det er et grunnleggende prinsipp.

Alle skal bidra likt

Et av Velferdstingets viktigste prinsipper, er at studentene skal være likeverdige, noe som Magelssen mener de andre institusjonene bryter med.

–Det er jo ikke veldig solidarisk at de andre institusjonene nekter å bidra mer. De burde bidra på lik linje som UiB.

Han nevner videre at dette forslaget nok en gang er et insentiv for å få de andre til å bidra på lik linje som UiB, og som vil gjøre at alle kan få likt tilbud på det samskipnaden har å tilby. Det påpekes at alle treningssenter, kantiner og andre lokaler som benyttes av samskipnaden skal kunne bli brukt av studentene uavhengig av hvilken institusjon de tilhører.

Bakke mener at Velferdstinget ikke kommer til å ta imot dette insentivet med åpne armer.

–Jeg tror kanskje at Velferdstinget ser på det som uheldig å skape A og B medlemskap i studentsamskipnaden, og at vi ønsker at en student og et medlem av samskipnaden, er et verdig medlemskap.

Magelssen påpeker at det er skuffende at de andre institusjonene ikke har bidratt på samme linje som UiB, dersom alle skal være like. Bakke konkluderer med at det er noe som de andre institusjonene skal begynne med.

Det gjenstår å se om forslaget om differensiert treningsavgift ble vedtatt etter møtet på lørdag den 3. februar.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler