VALGET: Husk å forhåndsstemme

This content has been archived. It may no longer be relevant

Nyhetsuka har den siste tiden hatt en kampanje gående for å få flere studenter til å benytte seg av stemmeretten. Tallene viser at det er unge mennesker under tredve år som i gjennomsnitt har den laveste valgdeltakelsen blant de stemmeberettigede.

Ved forrige stortingsvalg i 2009 var det kun 57 prosent av førstegangsvelgerne som stemte, mot gjennomsnittlige 76 prosent av den øvrige befolkningen med stemmerett.

– Værsåsnill og forhåndsstem!

Mange studenter har flyttet vekk fra hjembyen sin for å studere, og kan derfor ikke stemme på selve valgdagen. Disse må da forhåndsstemme, og fristen for å gjøre dette går ut fredag 6.september.

Trine Skei Grande, partileder for Venstre, er en av mange som støtter opp om Studentradioens oppfordring om at studentene forhåndsstemmer.

– Vi er i ferd med å bli et samfunn med veldig mange gamle som bruker stemmerettigheten sin. Hvis ikke unge blir dyktigere på å bruke stemmerettigheten sin, kommer mye av politikken til å vende seg i helt feil retning, for da tas det ikke hensyn  til de yngre stemmene, uttaler partilederen.

– Værsåsnill og forhåndsstem!

Hør Venstres Trine Skei Grande oppfordre til forhåndsstemming her:

 

Kampanjen “Stem 9/9” , som ble intervjuet i Studentmorgen tidligere denne uken, søker også å få flere unge til stemmeurnene.

 

Mulig å forhåndsstemme flere steder

Det er mulig å avgi sin forhåndsstemme flere steder i Bergen. For studenter er det kanskje lettest å stemme ved NHHs bibliotek, på rådhuset, i kjelleren på Bergen offentlige bibliotek eller på HF-biblioteket.

Bergen kommunes hjemmesider har en utfyllende liste over stemmelokaler i Bergen og omegn, og viser også hvilke åpningstider hvert av lokalene opererer med.

Humanistisk faktultets bibliotek er et av lokalene hvor studenter og andre kan gå for å avgi sin forhåndsstemme i årets valg.

Hør Nyhetsukas intervju fra tidligere med Bjørg Lund, ansvarlig for forhåndsstemming ved HF-biblioteket her:

Det er viktig at du husker å ta med deg legitimasjon når du skal stemme. Valgkort er ikke nødvendig, men det vil spare tid når stemmen din skal registreres. Fristen for å forhåndsstemme ved høstens stortingsvalg er fredag 6.september.

Leder for Kristelig Folkeparti Knut Arild Hareide ønsker også at du benytter stemmeretten. Hør hans oppfordring her:

Anbefalte artikler