Valget: Stem 9/9

This content has been archived. It may no longer be relevant

En av disse kampanjene er “Stem 9/9”, som drives av LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Kampanjen er både partipolitisk og religiøst nøytral.

“Stem 9/9” har fokus rettet mot de unge velgerne, da det er spesielt i denne befolkningsgruppen at valgdeltakelsen er lav. I følge tall fra kampanjens nettside brukte 57 prosent av førstegangsvelgerne stemmen sin ved forrige stortingsvalg, mot et gjennomsnitt på 76 prosent valgdeltakelse hos den øvrige stemmeberettigede befolkningen.

Politikk angår også unge

Runa Falck Langaas og Nicolai Såkvitne er valgmobilisatorer for høstens kampanje.

– Det handler om å få de unge til å stemme, sier Nicolai.

Han legger frem fakta om at det i dag bare er rundt halvparten av de under 30 år som bruker stemmerettigheten sin.

– Målet vårt er at flere av de unge skal bruke stemmeretten sin. Politikken angår også oss unge, men politikerne har en tendens til å snakke om unge, men ikke til unge. Dersom flere unge deltar i valget vil politikerne bli nødt til å se unge som en viktig målgruppe, utdyper Runa.

Kan ikke være enig i alt

Nicolai mener det er viktig å understreke at man aldri kan finne et parti hvor man er enig med alt som står i programmet.

– For å finne ut av hva du bør stemme kan du forsøke å ta en valgomat. De fleste mediene har dette på nett; Aftenposten, NRK, alle. Da kan du finne ut hvor du står i det politiske landskapet, sier han.

Han legger til at det kan være lurt å se på hva hvilke hjertesaker en har, for så å forsøke å finne et parti som er mest mulig enig med en i disse.

Runa mener at det tross forskjellige meninger innad i partiene skal gå an å finne noen klare linjer, og fremhever skatte- og miljøspørsmålene som gode eksempler som viser klart i hvilken retning hvert av de politiske partiene trekker.

Husk å forhåndsstemme

For å nå ut med kampanjens budskap besøker de to valgmobilisatorene videregående skoler, står på stand og benytter seg av sosiale medier.

Runa tror mange ikke stemmer fordi de ikke er helt sikre på hvordan de skal gjøre det.

– Det er sånn at når man er student og kanskje ikke lenger bor i hjembyen sin og bare kan gå på valgdagen, så må man huske å forhåndsstemme, minner hun om.

På sitt eget spørsmål om man kan forhåndsstemme hvor som helst svarer hun:

– Ja, det kan man. Det er bare å gå ned på biblioteket og ha med seg legitimasjon, så får man stemt.

Fristen for å forhåndsstemme går ut fredag 6.september. Studenter i Bergen har mange valglokaler å velge mellom, og kan for eksempel avgi sin forhåndsstemme i kjelleren på det offentlige biblioteket, på HF-biblioteket, på biblioteket på NHH eller på rådhuset.

 

Hør hele intervjuet med de to valgmobilisatorene fra “Stem 9/9” her:
[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2013/09/Intervju-med-Stem-0909.mp3]

Anbefalte artikler