Stor pågang hos det nye studentombudet

This content has been archived. It may no longer be relevant

Tidligere følte studentene at de ikke nådde frem med saker, men nå har de endelig fått en uavhengig person som kan tale deres sak. Denne høsten meddelte Universitetet i Bergen at de hadde fått på plass et studentombud.

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson for studentene som skal gi råd, veiledning og ivareta rettighetene deres. Dette er noe studentene har ventet på.
– Mottakelsen har vært veldig god. Det har vært ønsker og behov for et studentombud, hvor de nå har en person som ser sakene fra studentenes perspektiv, sier Leirvaag.

Studentene må vente lenge på svar

Mye av sakene som har kommet inn foreløpig har omhandlet lang ventetid på henvendelser til universitetet.

– Tiden er det mange som kjenner på. Studentene sender e-poster og opplever at de enten ikke får svar eller at det er veldig lang ventetid. Det som er interessant da er at så fort studentombudet blir nevnt eller legger seg på, så skapes det et press og folk skjerper seg. Det er nettopp det jeg ønsker, at man skal bli behandlet med respekt og få god informasjon og veiledning. Det skal ikke være taust lenge, sier Leirvaag.

Andre type saker studentombudet kan komme borti er kritikkverdige forhold. Det kan være at de har fått urettferdig behandling av professor eller veileder. Det er noe som kan være vanskelig, og da er det bra at de har et studentombud de kan gå til og som hører på dem.

– Jeg vil uansett følge opp og eventuelt gjøre grep som vi i felleskap er enige om. Det kan være konflikt mellom studenter eller student og ansatt. I de tilfelle kan studentombudet komme inn som en nøytral tredjepart, som en megler, og være med på å ta opp saken. Det som er viktig er at studentene selv er med. Studentombudet gjør ikke noe på eget initiativ, med mindre det er fare for liv og helse. Studenten må selv være den som ønsker, så avtaler vi i hvilken grad jeg skal følge opp og gjøre noe.

Studentombudet har ingen beslutningsmyndighet, men kan sette lys på saker ved å representere og ta opp saken på vegne av studentene. Det som er ønskelig er å få en sak til å begynne å rulle og få en løsning.

– Jeg kan ta saker rett opp med Universitetsstyret, men det er ikke det naturlige stedet å gå først. Det er mest foretrukkent å løse saken på så lavt nivå som mulig.

Gode tilbakemeldinger

Studentombudet har fått gode tilbakemeldinger på at det har kommet et studentombud på plass. Som studentombud er Leirvaag helt nøytral, uten partipolitisk tilknytning og uavhengig i forhold til universitetet og de ansatte. Hun skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling.

– Jeg er på studentenes side. Det er i både min og studentenes interesse at sakene løses på lavest mulig nivå og at studentenes rettsikkerhet blir ivaretatt. Jeg er organisatorisk uavhengig, og er ikke tilhørende et bestemt fakultet. Det skal ikke være noen tvil om lojalitet eller tilknytning. Som studentombudet skal jeg være nærmere studentene enn universitetet og de ansatte, sier Leirvaag.

Studentene er veldig fornøyde

Studentene er svært positive til at universitetet har fått et studentombud og tror flere vil tørre å ta tak i kritikkverdige forhold ved universitetet.

– Hvis man som student skal komme med en klage mot en foreleser eller mener noe er kritikkverdig, kan man føle seg veldig liten og med lite påvirkningskraft. Med et studentombud tror jeg de fleste vil føle seg mye tryggere på å si ifra, sier en UiB-student.

Leirvaag er fornøyd med den gode responsen.

– Jeg tror mange opplever det å bare ha noen å snakke med er støttende og bra.

Kan henvende seg anonymt

– Det skal være lav terskel for å ta kontakt med studentombudet. Man kan henvende seg anonymt, men da pleier jeg å si at stå frem med navn og kontaktinfo, så ivaretar jeg taushetsplikten. Det er fordi jeg har et behov for å følge opp saken og kartlegge, og da trenger jeg noen jeg kan få litt oppfølging av, sier Leirvaag.

Leirvaag oppfordrer studenter som er usikre til å komme og rådføre seg, for hvis ikke de prøver så skjer det ingenting.

– Studentombudet er veldig viktig og det håper jeg at studentene selv også føler på. Det skal være en trygghet og det er en styrke av rettsikkerheten. Studentene har ikke samme vern i lovverket som de ansatte har, så studentombudet er en viktig støttespiller fra studentenes side, så det håper jeg at de benytter seg av, sier Leirvaag.

 

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler