– Vanskelig å bli interessert i noe det ikke skrives om

This content has been archived. It may no longer be relevant

Før og etter landsmøtet i Norsk studentorganisasjon (NSO) tok studentpolitikere til sosiale medier der de kritiserte studentmedienes mangel på dekning av arrangementet. Spesielt Studvest fikk gjennomgå av blant annet tidligere Studentparlament-leder Tommy Aarethun, som har et ønske om at avisen skal dekke mer.

Studentpolitikk engasjerer ikke

Med unntak av to artikler vedrørende leder-valget, var det ingenting å finne om landsmøtet i Studvest. Ansvarlig redaktør Mats Arnesen mener studenter ikke engasjerer seg nok til at et slikt studentpolitisk arrangement bør prioriteres.

– Det er ikke til å stikke under en stol at NSO-landsmøtet eller studentpolitiske saker er vanskelige å få leserne engasjert i.

Arnesen forteller at de er nødt til å tenke på hva som opptar leserne når de velger hva som skal dekkes. Aarethun er uenig.

– Det er jo vanskelig å bli interessert i noe det ikke skrives om, poengterer han.

Bergen gir to millioner

Arnesen mener landsmøtet mistet relevans da det ikke var noen fra Bergenregionen som stilte, men Aarethun er kjapp med å poengtere at de heller ikke var tilstede i fjor da Aarethun selv stilte til ledervervet.

– NSO har et budsjett på femten millioner. Bergen bidrar med to millioner. Det bør være grunn nok til å sette lys på for eksempel landsmøtet til NSO.

Hør hele debatten her:

Ingen tvil om ansvaret

Velferdstinget i Bergen er organet som gir midler til studentorganisasjoner, da blant annet studentmediene. Disse midlene kommer fra semesteravgiften. Sindre Dueland er nestleder i Velferdstinget, og mener at Studvest burde ha vært til stede.

Sindre Dueland er nestleder i Velferdstinget. (Foto: Privat)
Sindre Dueland er nestleder i Velferdstinget. (Foto: Privat)

– Det står i formålsparagrafene til Studvest at de skal dekke nasjonal studentpolitikk, og at de skal stimulere interessen for studentpolitikk. Det er ingen tvil om at Studvest burde ha dekket landsmøte i sin helhet, sier Dueland.

Arnesen og Aarethun er enige om at det også foreligger et ansvar hos studentpolitikerne å gjøre politikken synlig, men at det er kritikkverdig å overse store deler av studentpolitiske arrangementer som påvirker studielivet i Bergen.

– Vi tar jo i mot kritikk, enten om den er fra Tommy Aarethun eller en vanlig leser […]. Vi prøver alltid å forbedre oss, sier Arnesen.

Ønsker større debatt

Tommy Aarethun ønsker en større debatt rundt dekningen av slike arrangementer, og Arnesen jobber med å gjøre studentpolitikk mer forståelig.

– Vi har en vei å gå for å klare å engasjere en større andel av våre lesere med studentpolitikk, understreker Arnesen.

 

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler