Debatt om ekstrapoeng for VGS-elever

This content has been archived. It may no longer be relevant

Nyhetsuka inviterte fredag viserektor for utdanning ved UiB Oddrun Samdal og Magnus Nygaard, leder for studentparlamentspartiet Det Eneste Reelle Alternativet til debatt. Spørsmålet de skulle drøfte var altså om det er rett av UiB å åpne for å gi videregående elever ekstra studiepoeng når de søker på profesjonsstudiet i psykologi hvis de tar psykologi 1 og 2 som programfag.

Vurdert av fakultetet

Forslaget er i følge Oddrun Samdal et av mange alternativer som blir vurdert av det psykologiske fakultetet i deres arbeid med å sikre et så mangfoldig og kjønnsbalansert opptak til psykologiutdanningen som mulig. For psykologisk fakultet er det viktige at studentene de tar inn er godt kjent med valget sitt og motivert for å fullføre utdanningen sin.

Treffer ikke helt

Magnus Nygaard i DERA er i utgangspunktet positiv til alternative opptaksformer, men sier dette forslaget ikke kommer til å treffe helt, da Nygaard mener den store søkermassen på psykologistudiene hvert år viser at studentene er blant de mest motiverte på universitetet. Nygaard mener også at dette tiltaket potensielt kan tvinge elever til å ta utdannings-og karrierevalg mye tidligere i studieløpet enn ellers, spesielt når det kommer til psykologi, der poenggrensen er veldig høy.

Skjevhet i kjønnsfordelingen

Debattantene diskuterte også den kjønnsmessige ubalansen til psykologistudiet, som er et av studiene ved UiB med flest kvinner. Oddrun Samdal medgir at ekstrapoeng for programfag psykologi ikke vil stimulere til økt kjønnsbalanse, siden kvinner er i flertall på psykologi også på videregående. Samdal sier at universitetet mener en kvoteordning for gutter vil være mer effektivt for å forbedre balansen mellom kjønnene.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler