Utveksling gir deg store fordeler

This content has been archived. It may no longer be relevant

I slutten av januar la studieadministrativ avdeling ut rapport om internasjonal mobilitet ved Universitetet i Bergen. Det kommer frem i rapporten at både samfunnsvitenskapelig fakultet og juridisk fakultet har hatt en stødig økning i antall utreisende studenter siden 2007. I 2013 hadde SV flest utreisende, i motsetning til psykologisk fakultet som ikke kunne skryte på seg mer enn 68 utreisende studenter. Fakultetet plasserer seg dermed nederst i tabellen.

UiB ønsker 30% på utveksling

– Hvis man ser på totaltallet av alle som går ut med en grad fra UiB, så er det 28% som har vært på utveksling. Det er ganske bra, og tett opp mot UiBs mål om at 30% av studentene skal ha vært på utveksling, sier Johanne Vaagland. Hun er styremedlem i Arbeidsutvalget.

Universitetet jobber nå med en ny strategiplan for skolen. Arbeidsgruppen, med prorektor Anne Lise Fimreite i spissen, har satt opp prosenten på ønskede utreisende studenter. I strategiplanen for UiB 2016-2022 vil det altså være et ønske om at 40% studenter skal ha vært på utveksling i løpet av en grad. Nina Gry Stein er kontorsjef ved studieadministrativ avdeling, og kan fortelle oss at det fins langt flere studieplasser enn søkere.

– Vi har veldig mange avtaler, så studieplassene er der. Det er klart at det kan være konkurranse om plassene noen steder, men jeg tror at det som er viktig er å motivere studenter til å reise ut, og at de ser verdien ved utveksling, understreker Stein.

Hvorfor det er viktig med utveksling

Det er bred enighet om at utveksling gir viktige erfaringer for studenter.

Vaagland mener det er viktig med den erfaringen man får av å være i et annet land og samarbeide med andre som kanskje har en helt annen måte å jobbe på.

– Det er ikke bare snakk om de faglige utfordringene som du får på et annet universitet i et annet land, men det er hele situasjonen. Det er hele settingen med å være i kontakt med andre utvekslingsstudenter. Sannsynligvis møter du også mange fra andre land i det landet du drar til.

Ifølge Christensen gir utveksling studenter en større forståelse av ulike samfunn.

– For SV-fakultet er det viktig at studentene drar på utveksling både fordi de får en bedre forståelse av sammenhengene og forskjellene i samfunnet. De får en bedre kulturell forståelse av andre land og de kan lære seg andre språk. De får utvidet horisonten sin rett og slett, og de lærer seg å tenke på andre måter.

Lone Gunnari studerer administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved UIB, og skal på utveksling for andre gang. For henne var noen av de viktigste erfaringene fra utvekslingsoppholdet at hun fikk se hvordan ting foregår i andre land, og at hun fikk se hvor heldige vi er som bor i Norge.

– Man vokser veldig mye på et år i utlandet. Man trenger ikke dra et år heller, men bare det å få andre impulser. Vi bor jo i bittelille Norge. Man lærer også et nytt språk. Eller man lærer et språk bedre enn det man kan i dag. Jeg tror også man lærer å sette mer pris på livet.

Sterkere rustet på arbeidsmarkedet

Et semester i utlandet teller også veldig positivt i jobbsøkerprosessen. Det mener både Stein, Christensen og Vaagland.

Ifølge Nina Gry Stein står man sterkere ved å ha studert i utlandet. Man har mulighet til å få spisset kompetansen sin ved å for eksempel studere noe som ikke er tilgjengelig her i Norge. Hun mener også at det å ha studert og bodd i et land med en annen kultur og med et annet språk, er noe som blir vektlagt når man senere skal konkurrere om jobber i arbeidsmarkedet.

Christensen forteller at utveksling teller positivt for arbeidslivspanelet ved SV-fakultetet.

– Vi har representanter fra blant annet BT, NAV, Konkurransetilsynet og Hordaland fylkeskommune. Det er klar beskjed derifra at når de ser på jobbsøknader fra kandidater fra UIB, så teller internasjonalisering positivt, forklarer Christensen.

Vaagland forteller at det er flere arbeidsgivere som ser på om du har vært på utveksling eller ikke.

– Det viser at du tør å ta en sjanse og gå litt ut av komfortsonen din. Det vil alltid være positivt når du skal søke jobb og i arbeidslivet senere, sier Vaagland.

Studenter til engelsktalende land

Kanskje ikke overraskende nok drar de fleste utreisende studenter til de engelsktalende landene USA, Australia og England. Nina Gry Stein mener at det viktigste er å se hvor du får best faglig utbytte, mens internasjonal koordinator ved det juridiske fakultet Nathalie Gaulier, gjerne vil sende studentene sine til Tyskland eller Kina.

– Enkelte ganger har vi satt fokus på Tyskland, fordi det har vært et satsningsområde. Det har lønnet seg, og flere har valgt Tyskland, sier Gaulier.

Ingrid Christensen er seksjonssjef ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, og hun mener det kan være smart å velge land der språk kan være en utfordring.

– Det er bra at studentene drar til et land der de forstår språket og kan fungere faglig med en gang, så sånn sett er det fint at studentene drar til engelskspråklige land. Men skal du utmerke deg og skille deg ut i arbeidslivet, så kan det selvsagt være fornuftig å studere for eksempel kinesisk.

Fikk du ikke med deg reportasjen i fredagens sending? Hør den her:

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.
 

Anbefalte artikler