– HiB på Kronstad er ikke klar for eksamensperioden

This content has been archived. It may no longer be relevant

12026615_10156054019145344_1814744860_n
Leder for Studentparlamentet ved HiB, Fredrik Bødtker er lei av at ting tar for lang tid på Kronstad-Campus. (Foto: Sigurd Pryser)

Fredag var Høgskole-rektor Ole Gunnar Søgnen, og leder for Studentparlamentet ved HiB, Fredrik Bødtker, i studio for å diskutere arbeidsplasser på Kronstad-campus. Fredrik Bødkter sier han ikke er fornøyd med hvordan arealet på Kronstad Campus blir utnyttet.

Da Nyhetsuka dro på Kronstad for å høre med studentene om arealbruken fant vi ut at de stort sett var enige med parlamentlederen sin: For mange studenter på for lite areal.

– Fra min side så skal vi ikke gå inn i neste eksamensperiode slik som forrige gang, og vi skal nå finne ut hvorfor tiltakene våre ikke er satt i gang og få skikk på dette problemet, sier Høgskole-rektor Ole Gunnar Søgnen.

For mange studenter på for liten plass

Høgskole-rektor Ole Gunnr Søgnen har god kontakt med studentene og jobber stadig for å forbedre studiekvaliteten på Kronstad. Foto: (Høgskolen i Bergen)
Høgskole-rektor Ole Gunnar Søgnen har god kontakt med studentene og jobber stadig for å forbedre studiekvaliteten på Kronstad. (Foto: Høgskolen i Bergen)

Ole Gunnar Søgnen tar til seg kritikken og hinter til at bygget ikke har vært forberedt på den mengden studenter man har i dag.

– Høgskolen i Bergen har aldri hatt så mange studentarbeidsplasser som nå, men vi har heller ikke hatt så mange studenter. Så det er klart vi har flytta inn på Kronstad med for mange studenter enn det er bygd for.

I dag har er det mange mange arbeidsplasser på Kronstad-Campus; kantinen og biblioteket er fritt for alle som vil bruke det, og i tillegg til arbeidsplasser over hele bygget er det 100 seminarrom.

– Vi kan være uenige om kvaliteten på de ulike plassene, men antallet har vi bra, sier Søgnen.

Ledelsen ved Kronstad er klar over problemene og Bødtker sier at studentparlamentet og ledelsen alltid har hatt en god tone.

– Ledelsen forstår problemet veldig godt og alle er enige i at dette er et stort problem som må gjøres noe med. Siden dette handler om studiekvalitet, kan vi ikke være uenige her, sier han.

Stille arbeidsplasser som første prioritet

Blant annet har problemet med seminarrom som står booket og ubrukt blitt reagert på tidligere, og ved HiB er dette et viktig tema, da det allerede er manko på plasser. Fredrik Bødtker har foreslått å igangsette en oversikt som viser når undervisningsrom er ledige for å kunne bruke de som rolige arbeidsplasser.

– Studentarbeidsplasser er hovedproblemstillingen i forhold til arealutnyttelsen så vi ønsker å få opp en oversikt over ledige undervisningsrom som kan brukes som lesesaler for studentene. Vi har regnet på mulighetene for dette og tenker at det fort kan bli en 400-500 stille, ledige arbeidsplasser til enhver tid.

Bruker for lang tid

Et problem som virker å være til stede på HiB er at, selv om ledelse og parlament er enige i saker, blir det fortsatt ikke gjort noe med. Bødtker peker på beslutningen om å bruke ledige undervisningsrom som lesesaler.

– Dette med undervisningsrom var noe som ble besluttet allerede tidlig i fjor vår, og nå har det altså tatt et halvt år fra det ble besluttet til det ble gjennomført. Det er noe som ikke fungerer når alle er enige om noe, men ingenting blir gjort. Det handler om vilje og prioriteringer.

Fredrik Bødtker håper på at gjennomføring av bestemte forslag nå får høy prioritering og blir raskt satt i system, og ser frem til neste eksamensperiode med høye forhåpninger.

– Studentene kan ikke sitte hjemme i student-kollektivet sitt før eksamensperioden, de må ha muligheten til å gå på en høyere utdanningsinstitusjon og lese. Så om dagens metode ikke fungerer, må det andre alternativer inn, men ikke bare se på løsninger, men også utføre løsningene.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler