Ideologi eller rasjonalitet

Denne uken pågår studentparlamentsvalget, der studentene på UiB skal velge inn sine representanter til Studentparlamentet. I den anledning stilte Andreas Trohjell fra Realistlista og Stian Skarheim Magelssen fra Liberal Liste til debatt i Nyhetsuka.

Hele debatten kan du høre her:

Forskjellige utgangspunkt

Mens Liberal liste har en liberal ideologi i sentrum, kommer Realistlista sine kandidater hovedsaklig fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Magelssen mener Realistlista preges av dette.

— De har ett perspektiv, som er MatNat-perspektivet. De ser kun forskning. Hvis det for eksmpel kommer en rapport som sier at et burkaforbud er bra, så ser de på rapporten og tallene, mens vi tenker: er det riktig eller galt? Så derfor skal man ikke stemme på realistlista.

Trohjell mener på sin side at dette er en styrke.

— Liberal liste har ideologisk bakgrunn. Vi vil gjerne at ting i Studentparlamentet skal tas på grunnlag av rasjonalitet og objektive tanker, og forskning kan absolutt støtte opp om dette

Realistlista sine hovedsaker  • Riktig digitalisering

  • Riktig utveksling

  • Riktig studentarbeidsplass


Digitalisering

Listene diskuterte også nødvendigheten av å digitalisere universitetets undervisning og eksamener. Liberal liste vil blant annet alle eksamener på UiB skal kunne tas digitalt.

— Det er fordi UiB har satt et mål om at alle skriftlige eksamener skal være digitale innen 2017. Og vi mener at folk som skal ut i arbeidslivet kommer til å bruke mye data, og derfor trenger de å lære å bruke dataprogrammer. Så derfor mener vi at alle eksamener skal være digitale.

Trohjell og Realistlista vil på sin side ikke digitalisere kun for digitaliseringens skyld. De mener at det i fag som for eksempel molekylærbiologi, medisin og matematikk ikke vil være mulig å ta alle eksamene digitalt. De er imidlertid for digital undervisning som streaming og podcast.

Liberal Liste sine hovedsaker  • Friere studiehverdag

  • Bedre velferd

  • Digitalisering


Studenthelse

Hvis man vil ha psykologtime hos SiB må man belage seg på flere måneders kø. Det vil begge listene gjøre noe med. Realistlista mener man kan gjøre som i Oslo.

—  Vi vil korte ned køen. Eksmpelsvis så kan vi følge en ordning de har på SiO i Oslo. Du får en kjapp konsultasjon av en ikke-klinisk psykolog, som gjør at du kommer inn i systemet, også kan du eventuelt videresendes hvis det kommer en ledig åpning.

Magelssen er enig, men mener kommunene må ta mer ansvar.

—   Altså, på dette punktet er vi jo ganske enige. Men nå skal det sies at SiB har ganske korte køer i forhold til andre studentsamskipnader, men det i seg selv er jo bare helt sykt fordi da er det ekstremt dårlig andre steder.  Så det blir jo å jobbe opp mot velferdstinget og jobbe opp mot politikerne slik at det prioriteres penger til dette. Fordi kommunene kan bruke mer penger på dette.

Alle studenter ved UiB har stemmerett, og man kan stemme helt til 5. april. Les om de forskjellige listene og stem via studentvalg.no.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

 

Anbefalte artikler