Har etterlyst tydelighet fra rektor

This content has been archived. It may no longer be relevant

I fredagens sending av Nyhetsuka fikk vi høre et utdrag fra en debatt mellom rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, og Fredrik Vikse fra Grønn Liste. Tema i debatten var klima og energiomstilling ved universitetet. UiB har som ambisjon at klimaforskning og energiomstilling skal være sentralt i deres nye strategi, men har møtt kritikk fra Grønn Liste.

Mye prat, lite handling

Grønn liste har klaget over at rektor ikke har vært klar nok ovenfor regjeringen, at universitetene i dag ikke skaper de løsningene man trenger.

– Klima blir hele tiden hauset opp, og alle snakker om det. Men hvordan vi skal endre samfunnet, det snakker vi ikke mye om, sier Vikse.

Olsen trekker fram at de ved UiB har opprettet en master i fornybar energi, men at det ikke er et arbeidsmarked for det.

– Det er ikke et universitets oppgave å drive næringspolitisk utvikling, det har vi regjeringer til, kontrer Olsen.

Handler om vilje

Olsen mener at Norge, med den velstanden vi har, har alle muligheter til å komme på en annen kurs.

– Vi kan det, men vi må ville det, sier Olsen.

Vikse trekker fram at Norge er tett knyttet til petroleumsindustrien økonomisk, og etterlyser at Olsen er tydeligere i at man må satse på noe annet.

Olsen er enig i at de kan være tydeligere, men påpeker at mye av forskningen er gjort av industrien selv, og det kan ikke universitetene gjøre noe med.

– Vi bør si klart og tydelig at fornybar forskning er viktig å finansiere over statsbudsjettet til sånne institusjoner som oss, sier Olsen.

Midler utenfra

I EU lyses det ut mye penger til klima og energiomtilling, og Olsen tror at Norge kan hente inn en del midler derfra.

– EU er uinteressert i petroleumsforskning fordi det bare er Norge og noen få andre land som sitter på sånne kilder, sier Olsen.

Vikse mener at UiB kunne vært mer offensive ovenfor regjeringen når det gjelder det at fornybar energi trenger mer finansiering.

– Vi kan ikke forvente at vi skal ta igjen så mye fra EU, påpeker Vikse.

Trenger oversikt over midlene

Vikse savner en tydelig kursendring når det gjelder ny forskning. Olsen innrømmer at de ikke har oversikt over hvor mye penger som brukes på energiforskning, og hvor mye som som går til henholdsvis petroleum og fornybar forskning.

– Men den jobben har vi tenkt til å gjøre, sier Olsen.

Vikse ønsker en slik utvikling velkommen.

– Det fører debatten fra et tåkete synspunkt til hva som faktisk er realitetene, sier Vikse.

Her kan du høre hele debatten mellom Olsen og Vikse:

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.
 

Anbefalte artikler