Vil sitte i sjefsstolen

This content has been archived. It may no longer be relevant

Studentene kan avgjøre valget!

I tidsrommet 18-24. april skal det velges ny rektor ved Universitetet i Bergen. Viserektor for utdanning, Kuvvet Atatkan, og dekan ved mat-nat, Dag Rune Olsen er begge godt i gang med valgkampen og digitaliseringen av UiB var en av kjernesakene hos de to debattantene. Begge var skjønt enig om at digitalisering, (altså tilretteleggingen av pcbruk på eksamen, nettoverføring av forelesninger, og en rekke andre tiltak), er et viktig grep også for å bedre undervisningen for studentene. Olsen mente at tilrettelegging av podcasting av forelesninger for studenter som ligger på stranden på Bali ikke var det viktigste leddet i utviklingen. Kanskje vil studentene på Bali være uenig?

Valgkampen er i gang

I Nyhetsukas debatt fikk vi en livlig meningsutveksling om hvordan man best skal få politikere i tale, hvor Olsen lovet at han gjerne ville bli en gjenganger i korridorene til byrådet i Bergen. Atakan mente på sin side at det var viktigere for universitetet å være et godt eksempel for resten av samfunnet, og ikke komme bankende på døren i etterkant.

Studentenes stemme teller 25% i dette valget, og leder for Arbeidsutvalget, Anita Tøien Johansen, utfordret begge kandidatene til å være synlig og tydelig for alle studentene. Johansen understreket viktigheten av at studentene bruker sin stemmerett for å ha en direkte innflytelse på den videre utviklingen til UiB. – Gå på rektordebatter!, oppfordrer Johansen. Atakan og Olsen nikket og smilte sitt samtykke, og begge etterlyste engasjement hos studentene. – Vi stoler på studentene, poengterte Atakan.

 

Hør hele debatten med de to rektorkandidatene og leder for Arbeidsutvalget her:

[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2013/01/rektorvalg-debatt.mp3]

 

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler