Debatt: opptakssystemet ved NHHI

This content has been archived. It may no longer be relevant

Nylig skrev Skjervø et innlegg i K7 Bulletin, hvor han tok tak i kritikken som er rettet mot Norges Handelshøyskoles Idrettsforening den siste tiden. Han mener mye av kritikken er berettiget, men at måten det rettes på, skaper et helhetlig negativt bilde av kulturen på NHH.

Hør hele debatten her.

Føler seg angrepet

I sitt innlegg “Skjerp deg, Skjervø”, påpeker Johnsen at han ikke har forsøkt å “lage en utfyllende beskrivelse av studentforeningen”.

– Når man først skal kritisere en spesifikk praksis i studentforeningen, om det er NHHS eller NHHI, så blir man beskyldt for å være negativ til hele foreningen. Det har jeg aldri vært, forklarte han da de to møttes til debatt i Nyhetsuka.

Skjervø verdsetter at noen tør å bruke stemmen sin til å si ifra hvis noe er som det ikke skal og erkjenner at alt ikke er rosenrødt på Handelshøyskolen. Likevel ønsker han et mer konstruktivt preg over det hele, slik at de kan utvikle seg til å bli en enda bedre idrettsforening.

Vil åpne opptak begrense engasjementet?

Forslaget om åpne opptak, tror han vil fungere svært dårlig i praksis. Ifølge ham, engasjerer NHHI nesten annenhver NHH-student. Han tror mye av engasjementet skyldes nettopp friheten til å styre om de skal ha åpne eller lukkede opptak selv.

– Studentene elsker å være med på de lagene de er med på. Vi kan ikke ta fra dem den friheten, for da tror jeg vi kommer til å ha langt færre medlemmer enn det vi har i dag.

“…og til syvende og sist, så er det opp til de enkelte lagene, de er faktisk voksne mennesker.”

Hvorvidt åpne opptak vil redusere eierskapsfølelsen hos medlemmene, vet man ikke før man har prøvd, mener Johnsen. Han syns det først og fremst er det sportslige, og ikke ”trynefaktor”, som bør avgjøre om en får være med på et idrettslag.

– Jeg lurer på hvem man skal veie tyngst i den sammenhengen her. De 20 personene som er på laget, som skal få lov til å bestemme hvem de skal omgås, eller de rundt 60 personene som får et avslag.

Trynefaktor

Johnsen reagerer sterkt på Skjervøs fremtoning som leder. ”Når det er sagt vil man aldri klare å fjerne trynefaktor ett hundre prosent. Dere som trodde noe annet: Beklager å måtte skuffe dere, slik er ikke verden”, skriver Skjervø i sitt innlegg. Han mener at å erkjenne dette, ikke er det samme som å si at det er greit.

– Vi kan oppmuntre lagene til å bruke sunn fornuft, og til syvende og sist, så er det opp til de enkelte lagene, de er faktisk voksne mennesker – å gjøre det her på en fornuftig måte som ikke er ekkelt for andre.

Flere åpne idrettslag

Lederen av NHHI er enig i at det er tungt for studenter å få avslag, og har selv vært i en slik situasjon. Derfor er han glad for at idrettsforeningen har flere åpne idrettslag og hjelper gjerne studenter med å danne nye lag.

– Vi har stafettkomiteen, vi har sykkel, vi har klatring – så tilbudet er der. Vi kan kanskje bli enda flinkere til å kommunisere at det faktisk er et åpent tilbud, innrømmer han.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler