Talentspeiding blant studentene

This content has been archived. It may no longer be relevant

Media City Bergen er et stort prosjekt for både medieinstitusjoner og Universitetet i Bergen. Prosjektet startet så tidlig som i 2009, og siden den tid har det blitt dannet gjort om til en stor medieklynge. Media City Bergen skal huse både Bergens Tidende, Bergensavisen, TV2, NRK, Universitet i Bergen og Vizrt. Prosjektet skal stå klart til høsten 2017, og skal holde til på Nygård.

Klyngestrategi

Ole Johan Mjøs, førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap forteller at dette er en del av Universitet i Bergen sin klyngestrategi.

– Det man gjør er at man danner tematiske og faglige klynger, flere av de utenfor den der vanlige UiB-strukturen.

Han forteller også at det som kjennetegner klyngene er at først og fremst så er det UiB som går inn der, men også andre fagmiljøer, organisasjoner, forvaltninger og også andre selskaper. Mjøs sier at Media City Bergen vil være den første medieklyngen UiB går inn for.

Hør reportasjen her:

Nye studier

Universitetet i Bergen planlagt nye studier som skal oppstå med det nye samarbeidet. Det er snakk om seks nye profesjonsorienterte studieprogram; tre bachelorprogram og tre masterprogram.

– Den er en bachelor i journalistikk, en i tv-produksjon, en i media- og interaksjonsdesign og så planlegger vi tre masterprogrammer opp på her, forteller Mjøs.

De tre ulike masterprogrammene som de nå planlegger er master i undersøkende journalistikk, master i manusutvikling for tv-serier og master i avanserte serier og interaksjonsdesign.


Fakta om Media City Bergen  • Prosessen om en medieklynge i Bergen startet i 2009 med utgangspunkt i dialog mellom universitetsledelsen og konsernledelsen i TV2 om utstyrs- og studiosamarbeid.

  • Høsten 2011 ble det opprettet en koordineringsgruppe for medieklyngen bestående av ledere fra TV2, Vizrt, NRK, BT, BA og UiB.

  • Media City Bergen vil befinne seg i de tidligere lokalene til DNB i Lars Hillesgate.

  • Prosjektet skal være ferdig høsten 2017.

  • Bygget skal huse opptil 1200 studenter og medieansatte.

  • Institutt for informasjons- og medievitenskap vil tilby tre bachelorprogram og tilhørende masterstudium i medieklyngen.


Mulighet for talentjakt

Eiendomssjef for TV2, Svein Ove Søreide, forteller at et tett samarbeid med Universitetet i Bergen er en høy prioritering for TV2. Det er spesielt studentene de ønsker å komme tettere på. Studenter på tv, film og journalistikk skal få lov til å bruke TV2 sine studioer i sitt faglige arbeid med tv-produksjon.

Han forteller videre at Media City Bergen kan gi dem andre muligheter også:

– Vi får jo en fantastisk mulighet til å drive med talentjakt blant de som utdanner seg for en fremtid i vår bransje.

Søreide forklarer at de kommer til å få en tett dialog med studentene, og mener at Media City Bergen er en god løsning for begge parter.

– Studentene får et studietilbud som er ekstremt tett på den ekte journalistikken i ekte mediebedrifter.

Fellesrom med en baktanke

Det har vært veldig mye snakk om alle de planlagte fellesrommene i Media City Bergen. Blant annet skal 1200 studenter og mediebransjefolk dele kantine, møterom og takterrasser. De ulike studioene skal også bli delvis felles, forteller Søreide.

Han mener at innovasjonen starter først og fremst i kantinen, og fellesrom kan legge til rette for dette:

– Jeg tror at det kommer til å oppstå nye bedrifter fordi medarbeiderene i ulike bedrifter treffes, og plutselig finner ut at de har noen ideer til felles. Det kan skje spennende ting mellom studenter og etablerte folk.

Tettere inn på UiB

Mjøs forteller at hovedfokuset deres i dette prosjektet er å skape et godt samarbeid med de andre partene av Media City Bergen, spesielt for studentenes del.

– Vi ønsker at studentene skal få praksis, få erfaring og få testet sine akademiske og teoretiske kunnskaper i en realistisk arbeidssituasjon.

Han forteller at det er veldig naturlig for UiB å å skape gode relasjoner til partnerene i Media City Bergen, men også til bedrifter utenfor prosjektet.

Søreide sier TV2 er positive til et tettere samarbeid med UiB, selv om de har hatt et ganske tett samarbeid i mange år. Et tettere samarbeid er det som diskuteres nå i ledelsen i Universitetet i Bergen, og de skal prøve å gå enda dypere ned i avtalen og samarbeidsformen.

– Vi er veldig åpen for at vi kan samarbeide tettere i den forstand, at vi også kan bruke våre folk som foredragsholdere og veiledere for studenter i en større grad enn det vi gjør idag.

Han sier de skal bygge videre på det de har gjort frem til nå og forhåpentligvis gjøre enda mer ut av det.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler