Vil ha mer politisk engasjement

This content has been archived. It may no longer be relevant

Etter en lang prosess hvor Unge Venstre NHH først ble nektet adgang, fikk de på forrige semesters siste foreningsmøte endelig innpass i studentforeningen.

Hogne Ulla, leder i Unge Venstre NHH, sier at det ikke er et stort politisk engasjement blant studentene på NHH i dag, men at potensial for engasjement er stort. Derfor har han nå kontaktet andre politiske partier.

– Det begynner å bli litt kjedelige å sitte der ute å diskutere politikk uten å ha noen å krangle med, mener Ulla.

God mottakelse

En av de som har blitt kontaktet er Eivind Skår, leder i Hordaland Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU).

– Dette er veldig interessant, og det er bra at samfunnsbevisste ungdommer og voksne får bruke sitt politiske engasjement, også på universiteter og høgskoler. Vi får utvidet kretsen og får en helt ny arena å fremme politisk budskap på, sier han.

Rød ungdom, Senterungdommen og Grønn ungdom var også raskt ute med å svare på Ullas invitasjon, og hittil har tilbakemeldingene fra partiene vært god. Både Ulla og Skår tror det vil skape større politisk engasjement ved NHH ved å ha flere politiske partier med i studentforeningen.

Vil hjelpe med oppstart

Til tross for at Unge Venstre NHH kun har vært med i studentforeningen i kort periode, mener leder for kjernestyret i NHHS, Dina Mikalsen, at det hittil har fungert godt. Hun tror at studentene har godt av mer politisk engasjement rundt seg og er positiv til å få inn flere partier i studentforeningen.

– Så lenge det er et initiativ fra NHH-studentene selv, er kjernestyret positive til det, sier hun.

Om arbeidet videre fremover for å få flere partier inn i studentforeningen sier Ulla følgende:

– Jeg kommer til å hjelpe de som er interesserte i å starte opp på NHH og forsøke å være en liten konduktør der og få de om bord på det toget som nå forlater perrongen.

Hør hele intervjuet her:

[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2014/08/SRRED108_67626A337CEB4B5C852971E66255461D.mp3]

Anbefalte artikler