VALGET: Miljøpartiet de grønne

This content has been archived. It may no longer be relevant

Det blokkuavhengige partiet Miljøpartiet De Grønne har opplevd jevn fremgang på de siste valgmålingene, og det er knyttet stor spenning til hvor godt partiet vil komme ut av årets stortingsvalg. Kommer de miljøengasjerte seg inn på Stortinget vil klimasaken bli satt høyere på den politiske dagsordenen.

Ønsker å satse grønt

Talsperson for partiet, Hanna Marcussen, mener det er viktig å prioritere miljø- og klima slik at samfunnet kan omstilles til å bli mer miljøvennlig.

— Det aller viktigste er å starte på å trappe ned oljenæringen og heller satse på grønne, fornybare næringer for fremtiden. En del andre land som blant annet Tyskland, har startet en klimavennlig omstilling, og det er på tide at vi setter i gang også i Norge, sier Marcussen.

På spørsmål om hvorfor studentene bør gi sin stemme til De Grønne svarer Marcussen følgende:

– Studentene bør stemme på MDG fordi vi trenger et parti på Stortinget som setter miljø- og klimaspørsmål foran andre spørsmål.

Støtte til studenter

Partiet er veldig opptatt av velferden for studenter og mener som de fleste andre politiske partier at det bygges for få studentboliger.

— Vi vil jobbe for at det skal bygges 3000 studentboliger hvert år, fram til behovet er dekket.

På tross av at  Miljøpartiet De Grønne har valgt å legge seg på en linje for roligere økonomisk vekst, er de for at studiestøtten skal økes til 11 måneder.

— Det er viktig at det skal være reelt mulig å være fulltidsstudent. Blant annet på grunn av boligprisene så er studentene de som har dårligst økonomi, sier MDG talsperson.

Som avslutter med å si at kravet om 11 måneders studiestøtte er et krav hun regner med at partiet ønsker å støtte.

 

Hør hele intervjuet Nyhetsukas Katrine Gundersen har gjort med MDGs talsperson Hanna Marcussen her:

 

Fristen for å forhåndsstemme ved høstens stortingsvalg er fredag 6.september. Ditt nærmeste stemmelokale kan du finne her

Foto: Pressebilde for Miljøpartiet De Grønne på Flickr

Anbefalte artikler