– Kampen fortsetter!

This content has been archived. It may no longer be relevant

Reformen kalles Decreto 3+2, og vil korte ned bachelorgrader fra fire til tre år og forlenge mastergrader fra ett til to år, tilsvarende det som er i Norge. Dette ville vært uproblematisk, hadde det ikke vært for at mastergrader i Spania er betydelig dyrere enn bachelorgrader.

– Denne restruktureringen kommer til å gjøre utdanning dyrere, og vil føre til at tusenvis av arbeiderklasseungdom vil stå uten utdanning, sier Victor Martinez, kommunikasjonsansvarlig i Sindicato de Estudiantes, Studentsyndikatet, i Barcelona.

Studentsyndikatet er en venstreradikal studentorganisasjon med rundt 20 000 medlemmer.

Ifølge politiet møtte 6 000 studenter opp i sentrum av Barcelona for å protestere mot restruktureringen.

Postdoktor ved Universitetet i Bergen, Susanne Bygnes, har forsket på Spania og eurokrisen. Hun kan fortelle at studenters hverdag har blitt vanskeligere siden den økonomiske krisen traff landet for fullt i 2008.

Postdoktor ved Sosiologisk Institutt UiB, Susanne Bygnes. Foto: UiB
Susanne Bygnes. Postdoktor ved Sosiologisk Institutt UiB, Foto: UiB

– Du kan ha verdens lengste utdannelse og mange tar to, tre, fire mastergrader i et desperat forsøk på å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og så ender de opp som pizzabud.

Blandt unge under 25 år er litt over halvparten arbeidsledige, og i Spania generelt står nesten en av fire uten jobb.

Tradisjon for radikale studenter

Bygnes sier at Spania har en sterkere tradisjon for radikale studenter enn Norge, hvor radikale miljøer gjerne har vært knyttet til en bestemt tidsperiode.

– Etter krisen har antall protestaksjoner eksplodert, sier spaniaviteren.

Vil felle regjeringen

Så langt har ikke studentene nådd frem, men Studentsyndikatet har ikke tenkt å gi opp.

– Om ikke vi får trukket tilbake reformen kommer vi til å fortsette kampen med en ny streik den 17. og 18. mars. Kampen fortsetter! Vi kommer til å kjempe hardere og hardere til vi får felt utdanningsministeren og resten av regjeringen til Partido Popular, sier Victor Martinez.

Mulighet for forandring

Bygnes mener denne streiken sier noe om stemningen blandt spanjolene.

– Når folk i Spania blir spurt om hvor fornøyde eller misfornøyde de er med samfunnet generelt og politikerene spesielt, svarer 80 prosent at de er misfornøyde eller svært misfornøyde med tingenes tilstand.

Selv om denne streiken kanskje ikke fører frem, sier Bygnes at den er viktig i en større sammenheng:

– Det er bra at folk har en følelse av at det går an å endre ting, og at de ikke ender opp med en følelse av resignasjon. Det er likevel mange spanjoler som ikke går ut i gatene, men opplever at det hjelper ikke, det er de samme korrupte jævlene uansett på en måte. Men den enorme oppslutningen rundt protester viser kanskje at det er mulighet for forandring.

Hør reportasjen:

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler