Trenger vi en mer nyskapende studentpolitikk?

I Nyhetsukas valgsending møttes Terje André Kvinlaug fra Sosialdemokratisk Liste (SosDem) og Truls-Einar Johnsen fra Det Andre Reelle Alternativ (DARA) til debatt. Begge listene stiller til valg for å sitte i Studentparlamentet, og det er i år syv lister som konkurrerer om plassene ved Universitetet i Bergen.

Hør hele debatten her:

UiB-studenter bruker lang tid på utdanning

Et økende problem ved norske universiteter er at studenter bruker lengre tid på å fullføre graden sin enn hva som er forventet. Et bachelor-program har en normert tid på tre år, men bare 33,8 prosent av studentene ved Universitetet i Bergen fullfører innen denne tiden. Johnsen fra DARA mener Studentparlamentet har gjort en dårlig innsats for å finne løsninger.

– SosDem og de andre partiene har gjort en for dårlig jobb, sier Johnsen. Det er jo oss studentpolitikere sin jobb å få flere til å fullføre innen normert tid.

Begge listene stiller seg kritisk til innføring av turbostipend, en ordning som går ut på å omgjøre en større andel av studielånet til stipend for de studentene som fullfører bachelorgraden sin i løpet av tre år. Kvinlaug mener dette vil gagne de studentene som kommer fra ressurssterke familier, siden disse studentene i mindre grad har behov for deltidsjobber.

– Vi ønsker rett og slett en politikk som prioriterer alle studenter uavhengig av sosial bakgrunn, sier Kvinlaug

Er uenig i hva som bør prioriteres

Sosialdemokratisk liste ønsker å styrke dagens seminarordning med et godt pedagogisk opplegg og en økning i antall seminarer. De ønsker å innføre akademisk skrivesenter på alle fakultet og mattesenter til studenter som trenger faglig oppfølging i matematikk.

– Det kan være veldig forvirrende å komme til et universitet rett etter videregående. Har man god seminarundervisning er man med på å forebygge at folk faller fra, sier Kvinlaug.

DARA fokuserer mer på å endre dagens vurderingsformer. De mener eksamensformen slik den foreligger i dag baserer seg på at studentene må pugge.

– Det er her vi velger å jobbe hardest ut fra de andre listene, sier Johnsen. Mange faller fra i eksamensperioden. Den legger ikke til rette for at du skal vise dine faglige ferdigheter, reflektere og bygge argumentasjon, sier Johnson.

De vil gi studenter flere muligheter til å vise hva de kan. De ønsker mer innleveringer og gruppearbeid til studentene, samt mindre skoleeksamener.

– Vi er ikke inngrodd i det studentpolitiske systemet

Det haglet inn kritikk fra begge parter da listene skulle diskutere hvorvidt det er en fordel eller en ulempe å være et nyetablert parti. Nykommerne Det Andre Reelle Alternativ stiller til valg for aller første gang i år. Det å være en ny liste kan være utfordrende, men Johnsen mener det er i deres favør.

– Det er jo en fordel at vi ikke er knyttet til et partipolitisk ideologisk utgangspunkt. Vi jobber for studentenes beste, ut ifra de sakene som vi mener er best, sier han.

Kvinlaug fra Sosialdemokratisk liste er derimot ikke enig i dette.

– Et parti som ikke bygger på en ideologi forsvinner fra universitetet etter to til fire år, fordi få nøkkelpersoner sliter seg ut, konstaterer han. Kvinlaug henviser til partiet Det Eneste Reelle Alternativ, som etter få år i studentparlamentet har valgt å ikke stille til valg igjen.

Det er resirkulering av gammel politikk

Kvinlaug kritiserer nyetablerte DARA for å ikke være nyskapende nok. Han mener at mye av det som står på liste-programmet deres er allerede vedtatt politikk.

– Problemet er at det ikke er revolusjonerende nok, sier han. Forslaget om å bøtlegge sensurering som foreligger for sent er jo et allerede vedtatt SosDem-forslag.

Johnson er på sin side ikke enig i dette, og mener at til tross for at DARA er enig med andre lister i noen saker, så har de også sin egen politikk.

– Vi vil ha obligatorisk eksamensvurdering, det ser jeg ikke at SosDem har på sin liste. Jeg ser ikke at noen andre har det heller, sier Johnsen.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler