Uenige om likestillingstiltak

This content has been archived. It may no longer be relevant

Forrige torsdag møttes partiene til duell i regi av Studentersamfunnet på Logen teater i Bergen. Nyhetsuka møtte duellantene før og etter duellen, og de er langt i fra enige.

– Den forrige regjeringen anerkjente ikke at familier selv kan ta egne valg, og det er det vi vil gjennomføre nå. Vi vil gi familien større fleksibilitet og valgfrihet i hverdagen, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Horne uttalte til TV2 i september, om pappapermisjonen, at den sosialistiske tvangsideologien går på bekostning av familiens valgfrihet, og at foreldrene selv burde velge hvem som skal benytte seg av foreldrepermisjonen.

Urovekkende politikk 

Arbeiderpartipolitiker Jette Christensen syns dette er urovekkende, og mener at regjeringen nå legger til rette for at kamper som allerede er vunnet, må kjempes på nytt. Hun mener at pappapermisjon er et viktig virkemiddel for likestilling, og at FrPs løsninger for permisjon, færre barnehager og økt kontantstøtte er målrettede tiltak for å få mindre likestilling i samfunnet.

FrPs Solveig Horne var spent før likestillingsdebatten på Logen, og hun var opptatt av flere tema innenfor likestilling.

– Vi jobber for tiden med en stortingsmelding om likestilling som vi skal fremme neste år, i tillegg til at vi jobber med en god ny diskrimineringslov, som vil sikre likestilling og bedre diskrimineringsvern for alle parter.

Likestillingsminister mot kjønnskvotering

Horne mener at utdanning er en viktig brikke i kampen for likestilling. Tidligere i dette semesteret har Nyhetsuka hatt temasending om kjønnskvotering i høyere utdanning, og kjønnskvotering er noe likestillingsministeren prinsipielt er imot.

– Jeg ønsker ikke kvotering i det hele tatt. Jeg vil at ungdommen selv skal kunne velge det yrket de ønsker å jobbe i.

Horne ønsker at jenter også kan velge realfag og teknologi, og at man kan få gode arbeidsplasser på grunnlag av kunnskapen og kompetansen man har. Hun vil i tillegg oppfordre gutter til å tenke utradisjonelt og velge yrker som tidligere har vært kvinneyrker.

LES OGSÅ: Kjønnskvotering: Diskriminerende eller viktig hjelpemiddel?

Arbeiderpartipolitikeren Jette Christensen sier at det å være imot kvotering som prinsipp, er et underlig standpunkt å ha som likestillingsminister.

– Det vitner om at hun ikke vet hvilke tiltak som virker for likestilling og hvilke tiltak som ikke gjør det.

Christensen mener fordelen med kvotering er at man får utjevnet forskjellen blant kjønnene, og at dette bidrar til å få flere kvinner inn i blant annet politikken.

– Det er også viktig at alle institusjoner selv tar ansvar for å utjevne kjønnsforskjeller

Videre sier hun at samfunnet i dag er langt ifra likestilt. Hun nevner blant annet at menn generelt tjener mer og at kvinner har et mye høyere sykemeldingstall enn menn.

– Det er fremdeles store strukturelle likestillingsutfordringer i samfunnet. Det er viktig å få ryddet opp i disse, men det er problematisk når man hele tiden må kjempe kamper om igjen.

Politisk ansvar

Det er et politisk ansvar å rydde opp i at mulighetene er så skjevt fordelt mellom kjønn, mener Christensen.

– Det er viktig at vi tar den kampen, i stedet for at kvinnen selv skal kjempe mot egen arbeidsgiver. Problemet nå er at vi har en likestillingsminister som er i et parti som sier at de er uenige i at de skal sette inn en innsats for å redusere forskjellene. Da er det jo forståelig at man gjør som Solveig Horne gjør i dag, og fører en politikk som aktivt fører til mer ulikestilling. Det er et problem.

Likestillingsminister Solveig Horne mener at ansvaret ikke bare ligger i hennes departement men i hele regjeringen og samfunnet ellers.

– Vi har jobbet for likestilling, frihet, likeverd og like muligheter og det skal vi fortsette å gjøre hver dag.

Hør hele innslaget om likestillingsdebatten her:

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler