Mobiljurist til studentene

This content has been archived. It may no longer be relevant

– Vi lanserer en app som skal gjøre det enkelt å få svar på spørsmål innen de mest vanlige rettsområdene, forteller Joon-Petter Qvenuld Rudberg, daglig leder ved Jussformidlingen i Bergen. De, og de andre studentrettshjelptiltakene i Norge, er med i samarbeidet om «Rettshjelperen». Appen dukket på torsdag opp i App Store og hos Google Play, og inneholder allerede over 300 artikler.

Innhold for studenter

– Mye av innholdet er aktuelt for studenter, det er blant annet en del om eksamen, både om tilrettelegging og opptak, om studielån, og hvordan husleie reguleres. Det er jo problemer som studenter ofte er borti, sier Rudberg.

Han håper mange tar i bruk appen, og anslår at så mye som 30% av henvendelsene de får kunne vært løst om alle hadde den. Rudberg tror ikke alle synes det er like lett å vite hvor man skal finne informasjon når man har et problem.

– Dersom man har appen er det enklere, og den er utformet sånn at du skal finne en løsning på problemene du har.

Sparer tid og penger

– «Rettshjelperen» skal være en personlig rettshjelper, en du har med deg i lomma, forteller John-Petter Karlsen hos Jusshjelpa i Nord-Norge.
Han har ledet prosjektet, som har kostet rundt 200 000 kroner. Satsingen kommer i tillegg til de studentdrevne retthjelpstiltakenes sin satsing på nett, gratisrettshjelp.no.

Karlsen mener det er viktig å være tilstede på nettet, og tror godt forebyggende arbeid kan spare penger ved at rettshjelpsinstitusjonene får bedre tid til større saker.

– En av de viktigste tingene vi gjør er å drive rettsinformasjon, og å prøve å forhindre juridiske konflinkter. Til nå har man brukt papirbrosjyrer og slik, men det er på vei ut, og det ligger et stort potensiale i mobilformatet, som vi synes var veldig interessant, sier Karlsen.

Anbefalte artikler