Studentenes kjernesaker

This content has been archived. It may no longer be relevant

Det er få dager igjen til det smeller i både fylker og kommuner. Det er lokalvalg, og i den anledning fikk Nyhetsuka besøk av Erlend Horn (1. kandiat, Venstre, Bergen) og Sondre Båtstrand (1. kandidat, Miljøpartiet De Grønne, Bergen) der de diskuterte studentenes fremtid.

Hør hvordan det hele gikk her:

LES OGSÅ: Kollektivtrafikk og skjenketid

Mottar for liten studiestøtte

Norske studenter har aldri hatt dårligere råd. Dagsbudsjettet for stipend-studenten er kun 80 kroner dagen. Dette er et allment kjent problem for studentene.

– Studentene mottar for lite. Hovedproblemet er likevel de altfor høye boligprisene. Man sitter ikke igjen med mye når leien er betalt, sier Båtstrånd.

Han forteller videre at studiestøtten er stortingets ansvar, mens vi lokalt kan jobbe med boligpolitikken.

Horn mener studentene må få elleve måneders studiestøtte. I dag har studentene kun 10 måneder med studiestøtte.

– Den forrige – og dagens regjering har ikke ønsket å innføre elleve måneders studiestøtte. Dette er en sak Venstre og KrF har kjempet for, men dessverre ikke fått gjennomslag for.

Både Venstre og MDG ønsker elleve måneders studiestøtte, altså at studentene også får støtte i juni, uten at det går på bekostning av støtten de andre månedene.

Flere avganger og et godt kollektivtilbud

De færreste av studentene har bil, og er naturligvis avhengige av kollektivtransport. Her er det både ønskelig med flere avganger og rimeligere priser.

MDG foreslo å søke om en prøveordning med gratis kollektivtransport i Bergen, men det ble nedstemt i bystyret. 

Bråtsberg ønsker at kollektivtransport og sykkel skal redusere privatbilismen, senke prisene og øke antall avganger, samt videreutvikle Bybanen.

Her er Horn veldig enig med Båtstrand, selv om de er uenige i det evigvarende spørsmålet om hvor Bybanen skal gå.

Manko på studentboliger

Boligsituasjonen for studentene i Bergen har blitt verre og verre. Det er altfor få som får studentboliger, i dag er dekningsgraden kun 12 prosent, og studentene blir presset ut i det private markedet, hvor prisene er altfor høye.

Både Horn og Bråtsberg er veldig klare på at  «Grønneviksøren 2» er et prosjekt som må realiseres. Dette vil gi opp i mot 800 nye studentboliger.

Hvis vi skal nå målet om 30 prosent dekningsgrad innen 2025, så må vi doble antall studentboliger i Bergen. Da er det tre ting som er viktig: Statlig finansiering, kommunen må stille med tomter, og Studentsamskipnaden må finne gode prosjekter og gjennomføre de på en god måte.

Horn forteller videre at vi også er nødt til å ta i bruk bydelene, og ser gjerne mot Fyllingsdalen.

På spørsmål om hva som bør gjøres for å forhindre at leieprisen stiger hvis studiestøtten økes, mener Bråtsberg vi burde regulere boligmarkedet mye tydeligere. Der skiller Venstre, og mener nøkkelen ligger i å bygge flere studentboliger, og boliger generelt.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler