Het rusdebatt

Før jul gikk flertallet i Stortinget inn for en historisk endring i norsk ruspolitikk. Bruk og besittelse av brukerdoser skal ikke lengre føre til straff, men heller behandling, hjelp og oppfølgning. Dette var første ledd i en stor rusreform, hvor man skal flytte ansvaret ut av rettssalene og inn i helsevesenet.

Venstres lange kamp

Venstre har i mange år kjempet for å avkriminalisere narkotika.

– Til tider har vi blitt latterliggjort fordi vi har valgt å stå i kampen om å gi rusavhengige hjelp og ikke straff, sier Sondre Hansmark Persen, leder Unge Venstre. Sammen med Venstre, var Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Høyre med på å danne flertallet for den nye rusreformen.

Krf stemte imot

Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti stemte imot forslaget.

– Grunnen til at vi stemte imot i denne omgangen var at vi ikke kunne se at politiet kunne ha noe mandat å gripe inn i tilfeller hvor unge begynner å bruke farlige rusmidler, sier Mats Skaar, førstekandidat til KrF i Buskerud i valget 2017. Skaar presiserer at det vil bli lettere for Krf å støtte rusreformen som er inkludert i den nye regjeringsplattformen, Jeløya-plattformen.

Les også: Differensiert treningsavgift, rettferdig?

Stort gap

– Det er et gap mellom ruspolitikken til Venstre og KrF. Krf har jo i årevis sagt at dagens ruspolitikk fungerer helt utmerket, sier Hansmark.

– Jeg skulle gjerne likt å høre deg sitere hvem som sier at dagens ruspolitikk fungerer helt utmerket, for det tror jeg ingen i KrF har sagt, og vi har en lang vei å gå, svarer Skaar. Leder i Unge Venstre har likevel lite tiltro til at KrF vil stemme for den rusreformen som ligger i regjeringserklæringen.

– Hvis KrF nå kan love at de vil stemme for denne rusreformen, så skal jeg hjem å feire med kake og champagne, sier Hansmark.

260 dødsfall

De siste ti årene har 260 mennesker mistet livet sitt i Norge hvert år som følge av overdose etter inntak av narkotika. Det er skyhøyt over Europa-gjennomsnittet.

– Overdosestatistikken vår er altfor dyster, sier Skaar. Leder i Unge Venstre mener disse tallene illustrerer at dagens ruspolitikk fungerer fryktelig dårlig.

Legalisering?

Kritikerne mener at en avkriminalisering av rusmisbrukere vil føre til større toleranse for narkotika. Hansmark er uenig. – I de landene som har gjort endringer i ruspolitikken, som for eksempel Portugal og Canada, ser man at bruken holer seg ganske stabil og fører til tryggere rammer og vilkår for de aller tyngste rusavhengige, sier han.

Skaar mener at legaliseringsdebatten ikke ser ut til å være veldig aktuell. –Legaliseringsdebatten fører til en annen problematikk som vi ikke ønsker med blant annet hasjturisme også videre.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler