Klimaendringer skaper enorme konsekvenser

Orkanen Harvey rammet den amerikanske delstaten Texas, fredag 25. august. Før orkanen inntraff, ble tusenvis av mennesker evakuert. Likevel har over 40 mennesker mistet livet, og flere tusenvis har mistet hjemmene sine. Orkanen har også gitt konsekvenser for andre land, som for eksempel øyene i Karibien og Mexico. Det var ekstremt sterk vind, og innbyggerne ble evakuert på grunn av delvis flom langs enkelte steder av kysten. Texas er likevel det området som er mest berørt. Den amerikanske presidenten, Donald Trump, har kalt orkanen for en katastrofe, og vil selv donere en million dollar til ofrene. Orkanen har ellers skapt en massiv dugnadsaksjon i USA, der folk hjelper til gjennom donasjoner, medisinsk hjelp og midlertidig tak over hodet.

Orkanen Irma

I skrivende stund, har det også oppstått en ny orkan ved USAs kyst, som har fått navnet Irma. Orkanen skal være kraftigere enn orkanen Harvey, og har til nå gitt katastrofale ødeleggelser i

Orkanen Irma. Foto: NASA
Orkanen Irma. Foto: NASA

øygruppene på Karibien. Irma er den kraftigste orkanen som noen gang er registrert i Atlanterhavet. Den har også skapt store oversvømmelser i Florida. President Donald Trump advarer folk, og ber befolkningen om å komme seg unna så fort som mulig, da det blant annet er varslet bølger på 4,5 meter. Flere mennesker har evakuert, og venter spent på hva slags fremtid orkanen kommer til å bringe. Til nå har 20 mennesker mistet livet av orkanen Irma, og det forventes at dødstallene kommer til å stige.

Menneskeskapte klimaendringer

Flere forskere forteller det de har fortalt de siste tiårene; menneskeskapte klimaendringer vil føre til katastrofale konsekvenser, slik som tørke, flom, orkaner og oversvømmelser. Menneskeskapte klimaendringer en en konsekvens av industrastrialiseringen de siste 200 årene. Det er klimaendringene som får skylden for de sterke kreftene i orkanene. Orkanene Harvey og Irma har muligens bragt med seg en av de verste regnstormene i den amerikanske historien. På den ene siden, har vi sterke oversvømmelser flere steder, mens på den andre siden har vi tørke. California er den delstaten i USA som har opplevd mest tørke de siste tiårene, noe som er svært kritisk ettersom vi ikke kan overleve uten vann. USA er ikke alene om dette. I Afrika blir millioner rammet av tørke, slik at flere ikke har tilgang til drikkevann. Ikke nok med det, men i 2017 har Italia blitt rammet av akutt vannmangel. I fremtiden vil dette skape flere klimaflyktninger, advarer forskerne. Da kommer verden til å ha reelle problemer i å prøve å bosette alle klimaflyktningene.

Dårlig satsning på miljø

Orkanen Harvey bør være et bevis på at vi må ta klimaendringene på alvor. I det siste har Donald Trump uttalt at han ønsker å trekke store deler av støtten til Enviromental Protection Agency, som er en etat med ansvar for miljøvern. I tillegg har Trump påpekt at han ønsker å trekke USA ut av Parisavtalen, som de fleste av verdens land underskrev på. Alt dette, til tross for at 95% av forskererne er enige i at klimaendringer eksisterer. Det viser seg at Trump-administrasjonen, ønsker å gå i en mer isolerende retning, i forhold til Obama-administrasjonen som tok ansvar for miljøet. Dette har gjort at Kina og EU, har valgt å ta ansvar for å bekjempe klimaendringene. De har trappet opp samarbeidet, og Kina satser flere milliarder på grønn teknologi.

Viktig å satse på grønn teknologi

Uansett om det er krig eller naturkatastrofer, er det alltid de fattigste som blir rammet. Man kan ikke få en løsning på klimaendringene alene. Å få en løsning på klimaendringene, er et solidaritetsprosjekt, der land må stå side om side, for å redde planeten. Klimaendringer er ikke noe vi kan unngå, og det vil ramme oss alle. Flere hevder at det er de rikeste landene som må ta

Vindpark i Xinjiang, Kina.
Vindpark i Xinjiang, Kina.

ansvar for situasjonen. De rike landene har tjent masse på industrialiseringen, som også er årsaken til at disse klimanendringene eksisterer. Vi må rett og slett ta dette alvorlig å satse på grønn teknologi. Det er en grunn til at Kina satser flere milliarder dollar på grønn teknologi, og ikke på vanlig industri. Det er nettopp fordi de ønsker å bli det ledende landet i teknologi og økonomi i fremtiden. Fattige land har ikke penger eller vilje til å satse på grønn teknologi, fordi det er dyrt. De må først industrialisere seg for å få til en god økonomisk utvikling. Det er de rike landene som må lede an med den grønne teknologien, slik at også de fattige landene kan komme etter, etter hvert. Slik skaper man en holdbar utvikling, som vil komme oss alle til gode. Orkanene Harvey og Irma minner oss om at vi må satse på å få gjort noe med klimaendringene, før det vil gi veldig mange negative konsekvenser for menneskeheten og dyreartene. Vi har et felles ansvar å gjøre noe med det, for å ta vare på planeten for de fremtidige generasjonene.

Krise andre steder

Selv om orkanen Harvey har fått mest oppmerksomhet i mediene og har skapt sjokkbølger over hele verden, har det også være flom andre steder. Over 1200 har blitt drept i flommen som herjer India, Nepal og Bangladesh. Denne flommen har skapt store nedbørsmengder på kort tid, og har rammet 16 millioner. Dette er land der det finnes mange fattige innbyggere. Mens områdene orkanen Harvey rammet, muligens vil bygge seg opp om noen år, vil fattige land miste drivkraften til den industrielle og økonomiske utviklingen. Flere innbyggere er avhengige av jordbruket. Flommen vil føre til mislykkede avlinger, som vil gi katastrofale konsekvenser, i verste fall sultkatastrofer.

Anbefalte artikler