Verdens voldtektshovedstad

This content has been archived. It may no longer be relevant

64.000 voldtekter i året

Sør-Afrika har et av kontinentets største og mest utviklede økonomier. Apartheid er avviklet, og det politiske systemet anerkjennes i dag som demokrati. Tross positiv framgang de siste årene, ligger det fremdeles en mørk sky over landet. Når det gjelder seksuell vold topper Sør-Afrika listene. Interpol har gjort undersøkelser som viser at 1 av 2 kvinner voldtas i løpet av livet, og de færreste anmelder overgrepet til politiet. Det er ikke bare kvinner som voldtas. Også menn og barn er utsatt. Omfanget er stort, og mørketallene enda større. Tortur og misbruk følger overgrepene. Å overleve voldtekten er ingen selvfølge.

Overtro fører til grusomme overgrep

Mer enn fem millioner av Sør-Afrikas befolkning er HIV-positive – rundt 10% av den totale populasjonen. Mangel på informasjon om sykdommen har ført til en rådende overtro i flere områder om at HIV-smitte kan kureres ved samleie med en jomfru. Dette har igjen ført til høye tall på voldtekter av barn og spedbarn i landet, og er videre én av grunnene til at 25% av skolejentene er HIV-positive. Voldtekt som samfunnsproblem infiltrerer dermed flere sider ved samfunnet, og går både utover befolkningens psykiske og fysiske helse.

Voldtekt som hatkriminalitet: ”Korrigerende voldtekt”

Den siste tiden har flere historier om voldtekt av lesbiske kvinner kommet frem i media. Med intensjon om å ”korrigere deres legning”, blir kvinnene utsatt for grove voldtekter.

Even in the two years I was there the stories I was hearing were getting worse. Corrective rape is getting more violent.

Clare Carter sa dette etter to år i landet, hvor hun fotograferte personer utsatt for voldtekter begått med korrigerende hensikter. Hun forteller videre at overlevende betrodde seg til henne om voldtekter hvor kniver, steiner og pinner ble brukt.

Politiet mangler ressurser

Sør-Afrika er et av landene hvor det i gjennomsnitt skjer flest voldtekter. Politiet mangler både tall og kunnskaper om problemet, og voldtektsutsatte føler seg ikke ivaretatt av rettstaten. Veldig få velger å anmelde, og bare sju prosent av de anmeldte sakene fører til dom.

Hver fjerde mann innrømmer voldtekt

Terskelen for vold generelt har gått betraktelig ned de siste ti-femten årene.

Vold mot kvinner er et persisterende problem i landet. Barn er videre en sårbar og utsatt gruppe. I en undersøkelse fra Sør-Afrikas ’Medical Research Council’ fra 2009 svarte en av fire av de spurte mennene at de hadde voldtatt én eller flere. Det var ingen aldersgrense på ofrene. Sør Afrika-ekspert Liv Tørres mener mye av volden skyldes frustrasjon over fattigdom og arbeidsledighet. Hun sier videre at landet mangler forbilder, og at det dermed er viktig at landets politikere tar skikkelig tak i de holdningene som eksisterer.

 

Siste podcaster

  • EU-valg spesial
    Husker du alle høyrepopulistene fra forrige EU-valg? De er tilbake! De og den sikkerhetspoltiske situasjonen for øvrig er årsaken til at årets valg kalles et skjebnevalg. Men hva med oss i Norge, påvirker dette valget oss eller er Europagreiene bare mas? Og hva med det definitive skjebnevalget som finner sted i USA i november, hvordan skal EU forholde seg til det? I studio: Frida Toudal, Anna Iversen og Isac Bartvik Jørgensen. Produsent: Magnus Nordal Røtnes Ansvarlig redaktør: Sofie Larsen Nesdal

Anbefalte artikler