Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Sterk kritikk for STOFF

I førre veke publiserte magasinet STOFF eit innlegg som har provosert, fordi det tek opp kvifor menn kan føle seg som voldttektsmenn då dei går heim frå byen ein laurdagskveld. Studenten Muna Jibril meinte innlegget ikkje hadde noko litterær verdi, og øydela ein ellers aktuell debatt. Ansvarleg redaktør i STOFF, Varg Lukas Folkman var ueinig i dette.