Studentvalget 2015: Venstrealliansen

This content has been archived. It may no longer be relevant

Det ble en tidlig morgen for Audun Syltevik da han var programleder i Studentmorgen, der det ble pratet om alt fra politikk til den spesielle morgenrutinen hans.

– Jeg må ha èn liter te før jeg går ut av huset hver morgen. Det er fordi jeg ikke liker tepose-prinsippet, og dermed lager det på kanne.

Bli kjent med Venstrealliansen

Venstrealliansen er et nytt initiativ som har samlet venstresiden ved UIB. Kandidaten nevner at de tre viktigste hovedsakene til Venstrealliansen er et likestilt Universitet, mer penger til kulturstyret og mer tverrfaglighet i utdanningen. Audun mener at han tror mennesker opplever en mangel på studentkulturen i Bergen, og ønsker at kommunen skulle lagt mer til rette for kulturen. Han kan også fortelle at han vil styrke likestillingen blant studentene:

– Mitt inntrykk av et likestilt samfunn er at vi må ha en jevn fordeling og like muligheter.

Hva er Venstrealliansen? Gjesteprogramlederen kan fortelle at Venstrealliansen er et bredt parti med folk fra hele venstresiden, blant annet fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og noen som ikke er fra noen parti. Han opplyser at de er enige i det meste av studentpolitikken de jobber med.

Hør hva Audun Syltevik sier om Venstrealliansen:

– Mitt inntrykk av et likestilt samfunn er at vi må ha en jevn fordeling og like muligheter.

Tidligere Radikale studenter

Før het Venstrealliansen Radikale Studenter, og Audun sier at de ikke har noen “raddis-uniform” lenger. På Studentparlamentet sine hjemmesider står det at de er opptatt av solidaritet og miljø. Audun er førstekandidat for Venstrealliansen.

Bergenseren jobber i Sosialistisk Ungdom og studerer filosofi. Han trekker frem morgenen som favorittid på døgnet og foretrekker klassisk musikk, og skole og kjæreste er det viktigste i livet hans. Når programleder Marius spør Audun hvilken sjokolade han er, svarer han bestemt:

– Jeg tenker jeg er en sjokolade med karamellblanding inni, litt søt på innsiden.

Den spesielle morgenrutinen til Audun:

Fem kjappe med kandidaten:

Anbefalte artikler