Studentvalget 2015: Grønn liste

This content has been archived. It may no longer be relevant

Fra 22. april kan du som student stemme ved Studentvalget 2015. Frem mot fristen for å stemme 30. april vil Studentmorgen presentere de ulike listene som stiller til valg ved Studentparlamentet. Du kan stemme og lese mer om listene og kandidatene her.

Studentmorgen fikk denne uken besøk av 1. kandidat Camilla Cimadamore-Werthein fra Grønn liste.

Hva kjemper Grønn liste for?

Grønn liste er en liste for de som ønsker å delta i å gjøre samfunnet bærekraftig, ikke bare her i Norge. Camilla legger vekt på at verden er ett og at måten vi lever på her i Norge påvirker hele verden.

Vi ønsker å skape deltakelse og oppmuntre ikke bare denne, men også de neste generasjonene til å delta i kampen for miljøet, sier Camilla.

Hun forteller at Grønn liste har en visjon om å gjøre Universitetet i Bergen til en ledende institusjon i overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Grønn liste har en rekke tiltak de ønsker å sette i gang dersom de blir valgt.

Et eksempel på et tiltak de vil innføre, er kjøttfri mandag i SiB-kantinene. Dette vil fungere slik at man kun får kjøpt vegetarretter i SiB-kantinene på mandager. Målet er igjen å skape bevissthet rundt miljøet, i tillegg til å spare på de enorme ressursene som går med til kjøttproduksjon hver dag. Camilla nevner ressurser i form av landområder, vann og fôr til dyrene.

I tillegg vil de gjøre forholdene bedre for de som ønsker å sykle til og fra universitetet, ved å skaffe flere og bedre parkeringsplasser for sykler på fakultetene.

Her kan du høre Camilla fortelle mer om Grønn liste:

Enkle tiltak for miljøet

I dag er det mange som er klare over miljøutfordringene vi står ovenfor, men det er langt færre som faktisk tar steget inn i kampen for miljøet. Vi spurte Camilla om enkle tips som gjør at vi fattige og travle studenter også kan bidra. Camilla svarer med å understreke viktigheten av å være bevisst på vannforbruk. Vi bruker mer vann i vår hverdag enn vi kanskje tenker over, i enkle ting som når vi pusser tennene, tar en dusj, skyller ned toalettet og så videre.

Folk lar kranen renne når de pusser tennene, uten å egentlig ha bruk for vannet som renner. Man burde tenke over hvor mange som trenger vann i fremtiden, og hvor knapp tilgangen på vann faktisk er, sier Camilla.

Dersom vi alle skrur av kranen når vi pusser tennene og når vi tar sjampo i håret under dusjing, har vi allerede spart miljøet en god del. Når vi bor i en av Norges mest regnfulle byer, og konstant har vann rundt oss, er det kanskje lett å tenke at “Her har vi jo rikelig med vann!”. Men Camilla understreker forskjellen på regnvann og rent vann.

Det er en omfattende prosess å gjøre vann rent for oss mennesker, dette er energi vi lett kan spare.

Her kan du høre Camillas miljø-råd:

Strømbruk blir også nevnt av Camilla. Det å skru av lyset når man forlater et rom er et enkelt og betydningsfullt tiltak. I tillegg gjør det at vi sparer penger, noe vi studenter jo ofte er veldig interesserte i. Videre nevner Camilla resirkulering, noe de aller fleste nok er kjent med. Men det kan kanskje være vanskelig å huske på i en travel hverdag. Camillas råd er å sakte men sikkert gjøre dette til en rutinemessing affære. Til slutt kommer det helt naturlig, og dette gagner miljøet vårt veldig godt.

Ta for eksempel med deg glassavfallet på vei til fakultetet ditt om morgenen, tipser Camilla.

Hvor mye vet du egentlig om miljøet?

Hør hvordan det gikk da Camilla quizet oss om miljøet her:

Tiltakene for sparing av miljøet er mange og enkle, og bevissthet er viktig, mener Grønn liste. Vi ønsker Camilla og Grønn liste lykke til med Studentvalget!

Anbefalte artikler