Jusshjelp uten tom lommebok

This content has been archived. It may no longer be relevant

På tirsdag tok Cecilie Hamborgstrøm og Gunnar Korsfur fra Jussformidlingen turen innom Studentmorgen for å fortelle litt om dine rettigheter, og ga oss tips til hvordan du som student skal takle juridiske spørsmål knyttet til husleie.

Flere tusen henvendelser

Jussformidlingen er en uavhengig organisasjon som driftes av jusstudentene i Bergen. Du må dog ikke tro at du kommer nederst i bunken etter eksamenslesing og innleveringer. Studentene har nemlig satt studiene på vent for å jobbe i 100 prosent stilling i Jussformidlingen. Tredje- og fjerdekullistene bruker sin opplærte kunnskap til å hjelpe alle som trenger rettshjelp, uavhengig av inntekt.

– I utgangspunktet er det alle privatpersoner som kan benytte seg av tilbudet, vi har ingen øvre grense for inntekt. I 2013 hadde vi 6000 henvendelser på et år, forteller Gunnar Korsfur.

Det er altså nok å henge fingrene i, og Jussformidlingen får besøk av både studenter og andre, ofte med husleieproblemer, men også deling etter endt samboerskap, opprettelse av testament og arveoppgjør.

– Les kontrakten!

Det er godt å ha et tilbud dersom noe skulle skje, men en vil jo helst slippe å måtte gå rettens vei når det oppstår vanskeligheter med utleier. Jussformidlingen kom derfor med litt tips til hvordan du kan unngå problemer:

– Hovedregel nummer én er å alltid lese over de kontraktene du signerer på. Kontrakten kan si mye om dine plikter og utleiers plikter, og har du skrevet under på noe der er du i utgangspunktet bundet av det, sier Korsfur.

Men ikke fortvil dersom du har signert noe som viser seg å være helt urimelig. Korsfur påpeker nemlig videre at husleieloven gir leietaker et sterkt verv, så avtalen kan settes til side. Dette vil selvfølgelig kreve mye tid og energi, samtidig som du ikke er sikret gjennomslag. Derfor er det alfa-omega å lese nøye gjennom leiekontrakten.

For de som velger å bo i kollektiv kan det være smart å sette opp en intern kontrakt. Påtar du deg ansvaret for husleie kan du måtte stå helt alene med det dersom de andre trekker seg.

Hør mer om Jussformidlingens arbeid:

Depositumet som forsvant

De fleste betaler et depositum når de flytter inn i leid leilighet, men ofte blir pengene satt inn på feil konto i henhold til husleieloven.

– Pengene skal settes inn på en konto i leietakers navn, og skal ikke kunne disponeres før leieforholdet er opphørt, sier Korsfur

Er det så viktig?, tenker du kanskje. Ja, faktisk, for du kan få en økonomisk gevinst på det.

– Mye av tanken er jo at man skal tilkjennes renter for depositumet, og de kan leietaker kreve å få utbetalt når som helst i løpet av leieforholdet, forklarer Cecilie Hamborgstrøm.

Gunnar Korsfur forklarer videre at man kan kreve hele depositumet tilbake med forsinkelsesrenter dersom pengene er satt inn feil. De oppfordrer dog at en kommer til enighet med utleier om å opprette en ordentlig depositums konto. Det er tross alt det enkleste og i begges favør.

Rett skal være rett

Hamborgstrøm og Korsfur ser ut til å trives i jobben hos Jussformidlingen.

– Det er veldig spennende å få bruke det man har lært til å gjøre noe nyttig. Jeg føler folk setter pris på hjelpen vi gir, og det er rett og slett veldig hyggelig, sier Cecilie smilende.

Men jobben kan også være vanskelig, for det er mange problemer en ikke kan slå opp i lovboken for å få svar på.

– I mange tilfeller er ikke svarene helt klare. Det gjelder å kartlegge hva som har skjedd, hvem som har gjort hva, og slå fast om det er lov. Loven gir ikke nødvendigvis klare svar, ja eller nei, og ofte holder noen tilbake opplysninger. Når vi da tar kontakt med husleier og får andre opplysninger kan saken plutselig bli en helt annen, sier Korsfur.

Oppsummert ser en at det er noen tiltak man kan gjøre for å få en enklere leieperiode. Det viktigste prinsippet er å lese kontrakten nøye. Så les kontrakten, husk dine rettigheter, og dersom noe skulle skje, kontakt – jussformidlingen!

Hør flere tips her: 

Lurer du på hva slags rettigheter du har i andre spørsmål enn husleie? Les mer om det her!

Anbefalte artikler