Radikal kvotering ved UiB

This content has been archived. It may no longer be relevant

Da Universitetet i Bergen i høst skulle ansette en førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, gjorde instituttleder Lise Rakner egne vurderinger og kjønnskvoterte inn en kvinne. Hun var rangert som kandidat C av likestillingskomiteen.

De ansatte ved fakultetet tok seg av ansettelsen. Han som var vurdert som bedre kvalifisert for jobben, Leiv Marsteintredet, ble svært opprørt. En sakkyndig vurdering hadde rangert Marsteintredet framfor den aktuelle kvinnen, og professor og leder for vurderingen, Kristin Strømsnes, mener avstanden i rangeringen var alt for stor til at en kunne bruke kjønnskvotering i denne saken.

Radikal kjønnskvotering ved UiB

Professor Leiv Marsteintredet har valgt å sende klage til sivilombudsmannen, angående ansettelsessaken hvor han ble vraket til fordel for en kvinnelig konkurrent.

Marsteintredet mener det har forekommet radikal kjønnskvotering i ansettelsesprosessen.

Det var 10 søkere til stillingen; 5 av disse ble vurdert og av disse ble 3 (A, B og C) invitert til prøveforelesninger. Bedømmelseskomiteen anså søkerne A & B signifikant bedre enn C, men sluttresultat ble at C fikk jobben. Søker A trakk seg og B har anket saken både internt UiB og til Sivilombudsmannen.

Professor og leder for vurderingen Kristin Strømsnes, mener avstanden i rangeringen var alt for stor til at en kunne bruke kjønnskvotering i denne saken.

– Jeg vurderer det slik at man har bevegd seg fra moderat til radikal kjønnskvotering ved at man her har definert en tydelig avstand mellom kandidatene.

Strømsnes mener Marsteintredet ble forbigått fordi instituttstyrer gikk inn og gjorde egne vurderinger på tvers av konklusjonen til likestillingskomiteen. Professor Per Selle er enig.

– Når en bryter med en enstemmig komite, bør i hvert fall likestillingskomiteen ha et møte og vurdere hvor man står i saken. Så langt vi vet, har de ikke hatt det.

Tror på medhold

Marsteintredet har klaget både på ansettelsesprosessen og på utfallet av saken.

– Jeg føler at jeg har en god sak og håper de ser min side av saken, og at de vil kommentere de momentene jeg mener er kritikkverdige, sier Marsteintredet til universitetets nettavis På Høyden.

Støtter instituttleder

Student Susann Sjo støtter instituttlederens beslutning om kjønnskvotering.

– Det er et veldig mannsdominert miljø blant lærerne på universitetet. Det kan være godt å få flere kvinner inn.

– Kvinner blir ubevisst diskriminert i ansettelsesprosessen og blir sterkere bedømt på sitt arbeid enn menn. Hvis kvinnen er omtrent like god som mannen skal kvinnen gå i første rang fordi det er få kvinnelige lærere på universitetene.

Professor emerita og pioneer innenfor kvinneforskning, Kari Wærness mener ansettelsesprosessen må endres. Foto: Sigrid G. Bakken

Helt forferdelig

Wærness mener saken på instituttet for sammenliknende politikk trigger sterke følelser, og mener instituttet må endre ansettelsesprosessen.

– Det er ingenting som skaper så sterke emosjoner som denne saken. Debatten får henne til å se ut som helt ukvalifisert til jobben. Det er ikke enkelt å være sammenliknbart på alt.

Det burde være sakkyndige personer som vurderer hvem som er gode kandidater, vi behøver ingen hierarkisering. Det er ikke hva man har publisert tidligere som alltid er viktigst.

– Denne saken er helt forferdelig, jeg håper at den ikke vil knekke verken styrer eller kvinnen som ble ansatt.

Instituttlederen Lise Rakner ønsker ikke å kommentere saken til Studentradi0en.

Marsteinstredet er i dag professor ved Universitetet i Oslo

 

Anbefalte artikler