Pelsdyrnæringen kan avvikles

I den nye regjeringsplattformen står det at “Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen i løpet av en 7 årsperiode”. Dyrevernorganisasjoner som NOAH har i mange år jobbet for et forbud og har i mange år organisert demonstrasjoner med stor oppslutning. Det var Venstre som ønsket at denne avviklingen skulle gjennomføres. Forslaget har flertall på stortinget, men Senterpartiet har varslet at de er svært uenig i dette vil stemme imot.

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre (Foto: Norges Unge Venstre)
Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre (Foto: Norges Unge Venstre)

På tide

Pelsdyrnæringen er en næringsform som har blitt utfordret og kritisert i årevis. Gang på gang har politikere, mattilsynet og dyrevelferdsorganisasjoner varslet om dårlige tilstander og en umoralsk næring. Nedleggelse av pelsdyrnæringen i Norge er også en av Dyrebeskyttelsen Norges kjernesaker, og det er en industri som stadig møter større motstand hos befolkningen. Likevel, har politikere stemt for en videreføring av næringen fram til i dag. Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, sier han er glad for at næring endelig skal legges ned.

– Pelsdyrnæringen har i årevis latt seg stenge ville dyr inn i enda mindre bur og dyrevern-formen har vist seg å være veldig dårlig.

Senterpartiet strider i mot

På motsatt side står blant annet Senterpartiet. Dersom pelsdyrindustrien avvikles vil en næring som sysselsetter mange arbeidsplasser falle i grus. På landsbasis er det opp mot 200 pelsdyrbønder som vil miste jobben, og det er dermed mange familier som vil bli rammet av det nye reglementet.

Torleik Svelle, 1. styremedlem i Oppland Senterungdom, mener at Venstre opptrer uklokt. 

– Jeg syns det er fryktelig uklokt at et parti som Venstre velger å legge ned en hel næring. Jeg mener at det står i sær stil med at de hadde en valgkamp som handlet om små gründere og små bedriftsskapere, og ende opp i en regjering som legger ned en hel næring.

Hør Nyhetsukas debatt om pelsyrnæringen her:

Skulle være nye vedtak

For akkurat et år siden sikret Høyre og Fremskrittspartiet flertall i Stortinget for en bærekraftig utvikling av næringen.Det innebærer en innstramming av reglene for pelsdyrgårdene i Norge. Dette var ikke godt nok. Kun et år senere, kommer denne beslutningen og endrer situasjonen drastisk. I november ble også et annet vedtak fattet i Stortinget, nemlig at både næringen, politikerne og mattilsynet skulle være med på å styrke dyrevelferden. Svelle mener at det kom som et lyn fra klar himmel at Venstre ville legge ned hele næringen, og hevder at de heller burde se på tiltak som kan bedre dyrevelferden.

Torleik Svelle, 1. sentralstyremedlem i Oppland Senterungdom (Foto: Privat)
Torleik Svelle, 1. sentralstyremedlem i Oppland Senterungdom (Foto: Privat)

Til tross for at Hansmark hevder at næringen ikke er bærekraftig, strider Svelle i mot. Han mener at pelsdyrnæringen fortsatt er en bærekraftig næring som drives på miljøvennlige ressurser.

– Sp og jeg mener det er viktig at vi går i dialog med næringen. Det er sånn vi kan skape god dyrevelferd med et samarbeid med mattilsynet, dyrevelferd og politikere slik at vi kan ha en bærekraftig pelsnæring i hele landet mange år fremover, forteller Svelle.

Omsettelsesperiode

I 2003 da Venstre hadde landbruksminister, annonserte Lars Sponheim at pelsnæringen skulle få en 10-år-frist. Dette var med hensikt om å bedre dyrevelferd og still strengere krav til hvordan man behandler dyr. Dessverre tok ikke folk denne advarselen på alvor. Nå mener Venstre at en omstillingsstøtte med en 7-årsfrist er en rimelig kompensering for at bøndene kan finne nytt arbeid. På denne måten kan de få penger til å drive med andre ting.

Til tross for at avviklingen har flertall på Stortinget så er det flere som frykter at det ikke er slutt på næringen. Enkelte har vist bekymring for at Norge vil flytte produksjonen til andre land hvor dyrene har det enda verre. Det er også urovekkende dersom det skulle føre til en økt import av pels i Norge. Kampen om pelsdyravviklingen er altså ikke over.

 

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler