VALGET: Sosialistisk Venstreparti

This content has been archived. It may no longer be relevant

I en tøff valgkamp er det to kjernesaker Sosialistisk venstreparti (SV) ønsker å fokusere på: klimaet og fellesskap. Partileder Audun Lysbakken mener det er de små sosiale skillene som styrker fellesskapet og solidariteten vi har i Norge i dag.

– I et samfunn der den sosiale avstanden er stor er tilliten tilsvarende liten. Det har noe å si for om vi føler solidaritet med hverandre og om vi er villige til å løse oppgaver i fellesskap med hverandre.

For at samfunnet skal fungere best mulig mener Lysbakken at tilliten må gå begge veier.

– Vi er nødt til å oppleve en følelse av felles interesser og at fellesskapet skal stille opp for oss for at vi selv skal stille opp for fellesskapet, mener Lysbakken.

Redd store forskjeller

Grunnen til at nordmenn aksepterer å betale mer skatt enn mennesker i veldig mange andre land mener partilederen er fordi vi stoler på at vi får noe igjen for det vi legger i fellespotten.

– Vi stoler på at det lønner seg for hver enkelt at vi løser skole, helse og eldreomsorg i felleskap i stedet for at hver enkelt av oss har en privat forsikring, en ordning de for eksempel har i USA.

Lysbakken legger ikke skjul på at han tror en blå valgseier vil føre til samfunnsendringer.

–  Jeg er redd for at med økende ulikhet så vil vi bryte ned tilliten i det norske samfunnet. Store forskjeller er som gift for et slikt fellesskap.

Audun Lysbakken om valget:

[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2013/09/Stortingsvalg-2013-Audun-Lysbakken-Sosialistisk-venstreparti.mp3]

Kampen om miljøet

Miljøet er også en viktig sak for SV. De ønsker et større fokus på klimaet og det de selv kaller for økologisk forsvarlighet.

– I politikken er det vanlig å appellere til økonomisk ansvarlighet, og det er viktig, men i vår tid må det være minst like fundamentalt å være miljømessig ansvarlig.

LES OGSÅ: HUSK Å FORHÅNDSSTEMME

Valgmålingene har den siste tiden vist en synkende oppslutning for SV og det antas at mange miljøstemmer har gått  tapt til Miljøpartiet de grønne (MDG).

Selv om Lysbakken er glad for flere miljøengasjerte kolleger er han bekymret for om klimastemmer til MDG vil sende SV under sperregrensen.

– Det er bare bra om vi kan få flere kolleger på Stortinget som er opptatt av miljøspørsmål. Dette er det alt for få av i dag, og slik sett er ikke MDG noen motstander for oss. Det er derimot viktig for oss at ikke veksten til MDG drar SV under sperregrensen.

Konsekvensene

Havner SV under sperregrensen kan mye tyde på at det blir et flertall for høyresiden. Lysbakken frykter for hva dette kan ha å si for den politiske utviklingen.

– Om SV havner under sperregrensen vil det bety en massig høyredreining i det norske samfunnet. Dette vil primært skje fordi Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å danne regjering.

SVs partileder frykter også for konsekvensene dette vil ha for sin største regjeringspartner.

– Om det heller ikke finnes en samling med sterke politiske partier til venstre for Arbeiderpartiet vil det føre til at Arbeiderpartiet også vil gli mot høyre.

En stemme til SV vil hindre blå maktovertakelse, ifølge Lysbakken.

– De som vurderer å stemme på oss skal vite at de er garantert at vi aldri vil åpne opp for å gi høyresiden makt i Norge. Vi ønsker å unngå en blå maktovertakelse i Norge  fordi vi tror det vil virke negativ på solidariteten i det norske samfunnet, og vi tror heller ikke at det er mulig å føre en god miljøpolitikk sammen med sterke krefter som ønsker mer markedsliberalisme og større forskjeller.

 

Fristen for å forhåndsstemme ved høstens stortingsvalg er fredag 6.september. Ditt nærmeste stemmelokale kan du finne her

Anbefalte artikler