Gnisninger rundt tildelingene

This content has been archived. It may no longer be relevant

Ikke alle var like fornøyde da tildelingen av midlene fra semesteravgiften ble klar på Velferdstingets budsjettmøte. Den største vinneren i årets budsjett var studentidretten. Høgskolen i Bergen sitt idrettslag, HiBI, hadde i utgangspunktet søkt om 75.000 kr, men la frem et ønske om 100.000 kr mer på budsjettmøtet, noe som ble innvilget.

Mindre fornøyde var studentmediene. Selv om BSTV og BI Slippen fikk det som var foreslått av budsjettkomiteen og NNH-avisa K7 Bulletin fikk 20.000 ekstra, måtte Studvest og Studentradioen tåle betydelige kutt.

Velferdstingets funksjon

– Tidligere har Velferdstinget vært en samling av institusjoner som har forsøkt å sørge for velferden til alle studentene i Bergen, sier Mikkel Andreas Eriksen, medlem av budsjettkomiteen i VT.

Etter budsjettmøtet oppfatter Eriksen at ikke alle medlemmene av VT mener det er den funksjonen de skal ha.

Marte Stabbetorp er representant fra Norges Handelshøyskole i VT og forfatteren av det vedtatte budsjettet. Hun mener man må tenke over hvordan kuttene i budsjettet vurderes.

– Hvis man sammenlikner med midlene som ble tildelt i fjor og ikke budsjettforslaget så blir ikke Studentradioen kuttet, sier Stabbetorp.

Stabbetorp trekker også fram at det var mye ekstra midler i potten i år, slik at man hadde mer å dele ut.

– Ja, det har blitt satset på idrett. Det er tydeligvis viktig for mange av representantene i Velferdstinget, og det er en direkte studentvelferd som jeg synes er helt fair, slår Stabbetorp fast.

Andreas Olsbø, fast representant for HiB i VT, er fornøyd med tildelingene.

Andreas Olsbø er fornøyd med tildelingene. (Foto: Sol Sandvik)
Andreas Olsbø er fornøyd med tildelingene. (Foto: Sol Sandvik)

– Vi mener det endelige budsjettet fikk en mer rettferdig fordeling mellom idrettslagene, sier Olsbø.

Tommy Aarethun, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, har ikke noe imot at idretten får mer, men det er måten det har blitt gjort på han er kritisk til.

– Jeg er uenig i at man flytter fra de organisasjonene som er felles for alle SiB-studenter og til institusjonsspesifikke, forklarer Aarethun.

Hvem har tilgang?

Stabbetorp er ikke enig i fremstillingen om at studentene må være med å betale for et idrettstilbud de selv ikke kan benytte seg av.

– Etter budsjettmøtet 2012 var det en stor diskusjon om hva man skulle gjøre med idretten. Idretten selv, BSI og NHHI som var størst da, sa at de ville ha ulike institusjonslag, forteller Stabbetorp.

Hun ser ikke noe poeng i å samle all studentidretten under Bergen Studentidrettslag (BSI).

– Jeg tror at hvis man spør om å få være med i HiBI så får du helt sikkert lov til å være med. Det gjelder på NHH også. Og hvis man er veldig sportsidiot har man da lyst til å betale for medieinstitusjonene?

Eriksen mener ikke at det er slik at UiB-studenter ikke ønsker å sponse HIBI, men at tanken om at budsjettet er et spleiselag har blitt knust.

– Enkelte tar fra fellesskapet for å gi mer til seg selv og går i forkant av møtet sammen i en koalisjon for å gjøre nettopp det, sier Eriksen.

Han mener det er undergravende for den demokratiske prosessen og tilliten til Velferdstinget som organ. Olsbø stiller seg uforstående til Eriksens karakteristikk.

– Ja, vi snakket med NHH og BI før møtet, men vi snakket også med UiB, sier Olsbø.

Problemer mellom studentdemokratiene

Aarethun hadde i etterkant av budsjettmøtet et leserinnlegg i Studvest hvor han blant annet skriver at samarbeidet mellom studentdemokratiene i Bergen kan bli vanskelig framover. Han er spesielt kritisk til at to av organisasjonene som fikk økning av sine tildelinger la fram nye budsjett i møtet.

Tommy Aarethun er kritisk til det som skjedde på budsjettmøtet. (Foto: Jon Peder Horn Opsahl)
Tommy Aarethun er kritisk til det som skjedde på budsjettmøtet. (Foto: Jon Peder Horn Opsahl)

– Hvorfor kunne de ikke sendt inn et helhetlig endringsforslag i forkant av møtet som inkluderte de nye budsjettforslagene? Spør Aarethun.

Olsbø sier at det har vært problemer med store utskiftninger i styret til HiBI. Det nye styret har bedre oversikt, men problemer med å få kontakt med det gamle styret har gjort at det ble hastverk med arbeidet.

– Jeg ser helt klart at det kan virke uryddig å komme med nye budsjetter så sent, men HiBI la seg langflate på møtet og de fikk gehør for det, sier Olsbø.

Til Aarethuns uttalelse om samarbeidet mellom studentdemokratiene sier Olsbø at han synes de er uheldige.

– Det bør være mulig å kunne være uenige i en enkeltsak men kunne samarbeide på andre områder, sier Olsbø.

Legitime kutt

Stabbetorp er ikke enig i påstanden om at man tar fra de andre organisasjonene og gir til idretten.

– Studvest har gått med 150.000 i overskudd i flere år på rad og da er det legitimt å kutte.

Hun er klar over at overskuddet går til SiB Helse og veiledning, men er ikke sikker på om hun synes VT skal gi penger til SiB gjennom Studvest.

– SiB skal dekke både overskudd og underskudd for Studvest, sier Stabbetorp.

Samlet så mener ikke Stabbetorp at idretten ble prioritert foran mediene. VT har sett at det er noen kutt man kunne gjøre og så har man valgt å gi de pengene til idretten istedet.

Eriksen sier at budsjettkomiteen i VT er helt uenig med det Stabbetorp sier, og at selv om Studvest har gått med overskudd tidligere er det ikke dermed sagt at situasjonen blir den samme nå.

Stabbetorp legger til at Velferdstinget har andre prioriteringer enn budsjettkomiteen.

– NHH, HiB og BI var flinkere til å gi og ta fra hverandre og ble enige om et budsjett i sammen poengterer hun.

Problemer for fri rettshjelp

En annen som får kutt i tildelingene er Jussformidlingen, som tilbyr gratis rettshjelp til studenter. Men Stabbetorp ser ikke det som et problem.

– Det er ikke et kutt i fri rettshjelp, men et kutt i VTs støtte til gaver og velferd til Jussformidlingens betalte rådgivere, sier hun.

Aarethun på sin side frykter at Jussformidlingen vil måtte holde stengt til sommeren som er en periode da mange nye studenter kommer til byen og har utfordringer med leiekontrakter og husverter. Da Bergensstudenten, som hjalp studenter på boligmarkedet, ble lagt ned av VT i 2013, var et av argumentene at Jussformidlingen kunne dekke inn det arbeidet Bergensstudenten gjorde.

– Det er synd at man er nødt til å kutte Jussformidlingen med 30.000 det året man får inn 650.000 ekstra i potten. Det burde vært rom til å gi trygge rammer for Jussformidlingen, avslutter Aarethun.

Hør hele debatten mellom Eriksen, Stabbetorp og Aarethun her:

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.
 

Anbefalte artikler