Debatt: obligatorisk utveksling

This content has been archived. It may no longer be relevant

73 prosent av de som fullfører graden sin ved Universitetet i Bergen drar ikke på utveksling. Eirik Reikerås skrev forrige uke et innlegg i Påhøyden om at han ønsker obligatorisk utveksling. Dette er noe som tidligere har blitt diskutert av blant annet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det bør bli obligatorisk utveksling i den grad at UiB, og de andre universitetene legger opp til at alle skal få dra på utveksling hvis de vil. Derfor bør det bli obligatorisk på utdanningsinstitusjonene å dra på utveksling, mener Reikerås.

Ønsker ikke å tvinge studenter

Han påpeker at han ikke ønsker at universitetene skal presse studenter ut av landet for å studere.

– Obligatorisk betyr jo ikke tvang. Det handler om at alle grader skal ha et dedikert semester man kan dra på utveskling i. Det bør tydeliggjøres fra institusjonene at det forventes at man i løpet av utdanningen også har dratt på utveksling, fortsetter han.

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen,  bedyrer at universitetet på sin side tar utveksling på alvor. Han forteller at de jobber med å forbedre utvekslingsprogrammet sitt.

– Vi er jo kjempeopptatte av at vi skal få til bedre utveskling. Det har vi jo nedført i strategiplanen vår. Vi har en ambisiøs målsetning de nærmeste årene, og vi vet jo allerede at for eksempel ved det juridiske fakultet, reiser nærmere en av to studenter på et opphold i utlandet. Noe av grunnen til at de har fått til det, er nettopp som Reikerås påpeker, at de har satt av et semester hvor det lar seg gjøre. Det jobber vi med å få til ved andre fakulteter også, sier Olsen.

Selv om han på mange områder er enig med internasjonal- og informasjonsansvarlig ved SpUiB Reikerås, tror han såkalt obligatorisk utveksling blir en utfordring å innføre. Dessuten tror han heller ikke det nødvendigvis er veien å gå.

– Obligatorisk utveksling i betydning av tvang, tror jeg er vanskelig. Jeg vet at statsrådet stiller høye krav til oss her, men vi vet jo også at det vil være en del studenter med familiære forhold som av den grunn ikke kan reise. Det å bruke tvang mot dem synes jeg vil være helt galt. Men vi skal gjøre så mye vi kan for å stimulere folk til å reise ut, forklarer han.

Mener tilbud om utveksling kommer brått på

Eirik Reikerås etterlyser at landets universiteter i utgangspunktet klargjør en forventning om at studenter reiser utenlands, ettersom han synes utveksling for øyeblikket kommer brått på studenter.

– Det gjelder bare å gjøre plass til at man kan ha ett av seks semestre, i et bachelorprogram, hvor man legger opp til at man kan ta frie studiepoeng, og derfor reise på utveksling. Ikke nok med det, man trenger også at UiB tydeliggjør en forventing om at studenter drar på utveksling. Sånn som det er nå, kommer utveksling veldig brått på. Det blir noe man lærer om mens man tar utdanningen sin, og det gir studenter inntrykk av at det er en stressende ting som gjør det vanskeligere å utføre graden sin. Jeg ønsker ikke at folk skal tvinges til utveksling, jeg ønsker at det tydeliggjøres at det forventes at man får den erfaringen og det læringsutbytte det å studere et annet sted, hvor det snakkes et annet språk gir, forklarer han.

Rektor Olsen sier seg enig i at god planlegging fra universitetenes side ville ha vært fordelaktig for studentene. Han påpeker at faglærerne her har et viktig ansvar.

– Det er viktig at studentene tidlig i studiet begynner å forberede seg på at “dette er det jeg skal”. I tillegg må faglærerne kontinuerlig og hele semesteret gjennom informere godt om studentenes ulike utvekslingsmuligheter, sier han.

Anbefalte artikler