– Bakteppet skjuler noe langt mer alvorlig

This content has been archived. It may no longer be relevant

Helseminister Bent Høie (H) foreslår å sensurere alle tobakksprodukter i Norge. Jeg tviler ikke på at intensjonen om å få ned tobakksbruken er god, men som et kjent sitat sier: «Veien til undergang er brolagt med gode intensjoner». Høyre tror på ideen om enkeltmenneskets frihet og mindre statlig regulering .

Ideene er ikke bare til pynt. Det er et kompass for den retningen og de politiske svarene vi møter velgerne med. Muligheten til å ta gode, men også dårlige valg er bærebjelkene i et fritt samfunn.

Gode intensjoner ikke nok

Helseministerens ambisjon om et tobakksfritt samfunn gjennom sensur, er en utopi. Hvis Høie vil gjøre alvor av at man politisk kan vedta et tobakksfritt samfunn, så kan han foreslå å forby tobakk i Stortinget. Det har han ikke gjort.

Jeg tror helseministeren mener statens rolle bør være begrenset, og at et forbud er feil. Problemet til Høie er at de samme prinsippene gjelder ved sensur av produkter. Åpner vi for å sensurere lovlige produkter, så krysser vi en farlig grense. Skal vi ved neste korsvei sensurere alle produkter som kan forårsake fedme? Jeg tror ikke Høie mener dette, han har selv uttrykt at grensen går ved tobakk. Spørsmålet er om arvtageren hans mener det samme. Derfor er ikke gode intensjoner nok for et så inngripende forslag. Vi har alle Kjersti Toppe sine forslag om å forby pappvin og barnefotball. Jeg grøsser ved tanken på hva hun ville prøvd seg på.

Skjærer alle over én kam

Når helseministeren argumenterer med at tobakksindustrien retter design og utseende på tobakksinnpakningene for å tiltrekke seg barn og unge, så er jeg enig i at det er et problem. Jeg er tilhenger av lover som forhindrer aktiv markedsføring mot barn. Hvis det er dét helseministeren ønsker å stanse, kan han bruke sanksjonsmulighetene han har innenfor lovverket, ikke skjære alle over én kam og sensurere produkter han ikke liker.

Bedriftene har i siste omgang rett til sine egne varemerker. Utfordrer vi det, så utfordrer vi eiendomsretten.

Man kan ikke hugge ned et helt tre på grunn av ett råttent eple.

Man kan mene at Høies forslag om nøytrale tobakksinnpakninger er harmløst, og at diskusjonen om sensurering av disse er en filleting. Det er det ikke. Jeg tror bakteppet skjuler noe langt mer alvorlig.

Åpner vi for økt sensur av produkter, risikerer vi å miste noe på veien, nemlig tilliten til at mennesker tar veloverveide valg og konsekvensene av dem.

Hør hele kommentaren her:

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler