Bør private banker tilby studielån?

This content has been archived. It may no longer be relevant

Marius Olaussen fra Høyres studenter i Bergen er for dette forslaget. Han mener at ved å la private banker få konkurrere om å tilby studielån, vil renten på lånet etter endt studie bli lavere, og dermed gi et bedre tilbud til studentene.

– I dag er det få insentiver for at Lånekassen skal kunne ha så lave renter som mulig. Ved å ha et par private aktører med i bildet, som tar en liten del av markedet, kan vi få lavere rente og da også et lavere studielån.

Tommy Aarethun fra Sosialdemokratisk liste stiller seg skeptisk til forslaget og mener det kan føre til større gjeld for studentene.

– Jeg mener rentene til Lånekassen har blitt for høye, slik at staten tar ut overskudd fra Lånekassen. Jeg mener man heller skulle brukt disse pengene på å sette ned renten, og tror det er et mye bedre steg å ta i første omgang.

Ønsker ikke vente lenge på bedring

Aarethun sier han er like utålmodig som alle andre, og ønsker ikke vente for lenge på at staten skal slutte å tjene penger på renter fra Lånekassen og norsk utdanning.

– At staten ikke skal ta dette overskuddet mener jeg er en god start, og så må de øke studiestøtten og bygge flere studentboliger. Det har den nye regjeringen begynt med, og jeg håper de kommer til å gjøre enda mer. Jeg opplever at partier fra begge sider er opptatte av dette, og kjefter på sine egen regjering, når det må til. De rødgrønne var dårlige på dette når de styrte. Det har blitt litt mer av det nå og jeg håper at de blå fortsetter. Og så håper jeg at de som tar over neste gang, hvis det blir skifte, fortsetter å gjøre studentøkonomien bedre.

– Det stiller jeg meg helt bak, skyter Olaussen inn.

Høyere studiestøtte og flere studentboliger

På spørsmål om hva som må til for få igjennom forslaget om høyere studiestøtte hos regjeringen, svarer Aarethun at han tror en kombinasjon av flere studentboliger og høyere studiestøtte kan være en løsning.

– Det hjelper lite at en bygger studentboliger hvis en ikke har råd til å betale leie for studentboligene. Og så hjelper det lite å øke studiestøtten hvis prisene på alle boligene følger etter. Så jeg tror at en må ha fokus på begge deler.

Olaussen legger til at i tillegg til tiltakene Aarethun nevner, er det viktig å bygge ut nye boliger og komme med nye boligtilbud til resten av befolkningen også. Vi bygger ikke kun studentboliger men generelt flere boliger. Det vil lette trykket i markedet og gjøre at prisene kan synke, sier han.

[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2015/05/debatt-Aarethun-Olaussen-private-banker-studielaan.mp3]

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler